Wood & Company

CLOUD od CRA

Jak jsme díky cloudu pomohli společnosti Wood & Company snížit náklady a zvýšit dostupnost serverů


 
Slavomír Veselý

„Hardwarová infrastruktura je dnes již pouhou komoditou. V dnešní době už se nechci zatěžovat výběrem a jednáním s dodavateli hardwaru. Jsme firma s rozsáhlou serverovou infrastrukturou, ale poměrně malým IT oddělením, takže cloud byl pro nás logickou a navíc levnější volbou. Navíc, od té doby, co máme servery v cloudu od Českých Radiokomunikací, se mi i klidněji spí, nemluvě o tom, že přesun IT infrastruktury do cloudu je pozitivně vnímán regulátory kapitálových trhů.“

Slavomír Veselý, CIO, WOOD & Company Financial Services

Proč infrastruktura v kancelářské budově už nevyhovovala

WOOD & Company Financial Services, a.s. („WOOD & Co.“), je přední nezávislá středoevropská investiční banka. Operuje na všech významných středoevropských a východoevropských burzách i na burze v Londýně. Dostupnost serverů je pro ni a pro její zákazníky nezbytná. Činnost i důvěryhodnost WOOD & Co. v očích klientů je kriticky závislá na dostupnosti serverové infrastruktury čítající bezmála 50 serverů, která zajišťuje komunikaci s klienty i s burzovními systémy jednotlivých evropských burz.

Pražská centrála WOOD & Co. sídlí v multifunkčním kancelářském objektu spojeném s obchodním centrem. I když je tento objekt vybaven záložním napájením v podobě jednoho dieselového motorgenerátoru a klimatizovanou místností pro umístění serverů, narážela WOOD & Co. při provozu své serverové infrastruktury na řadu komplikací. Nejvýznamnější byly výpadky klimatizace, která navíc nebyla dostatečně dimenzovaná. WOOD & Co. tak musela na vlastní náklady instalovat další klimatizační jednotky.

Objevovaly se ale i další problémy. Například výpadek napájení v době, kdy záložní generátor procházel pravidelnou údržbou.

WOOD & CO. chtěla přejít do Cloudu i z ekonomických důvodů

WOOD & Co. si proto vypracovala detailní srovnávací analýzu nákladů na provoz serverové infrastruktury ve vlastní serverovně a v cloudu. Cloud z analýzy vyšel jako levnější řešení s vyšší dostupností. A navíc společnost získala větší volnost, kdyby potřebovala změnit své sídlo.

WOOD & Co. už v minulosti svou pražskou centrálu přesouvala. Fyzické stěhování rozsáhlé infrastruktury však představovalo významné finanční náklady v řádu stovek tisíc korun a nemalý stres pro firemní IT oddělení. Když by ale měla svou serverovou infrastrukturu v cloudu, výrazně by to stěhování usnadnilo. V roce 2012 se tedy společnost WOOD & Co. rozhodla přesunout své servery do cloudu.

Nejvyšší výkon i špičková konektivita

WOOD & Co. si připravila poměrně detailní specifikaci požadavků. Klíčová byla např. vlastní přímá dedikovaná a zálohovaná 1 Gbit/s konektivita mezi pražskou centrálou, pobočkami WOOD & Co. a serverovou infrastrukturou, nebo využití dvou datových center v různých lokalitách a možnost umístění vlastních firewallů přímo do datových center provozovatele cloudu.

Náročná kritéria splnilo pouze pět společností, které WOOD & Co. přizvala do výběrového řízení a rozhodla se jejich cloudové služby otestovat. V testovací fázi se jako nejvýkonnější ukázal cloud Českých Radiokomunikací. Naše nabídka společnosti WOOD & Co. vyhovovala i proto, nabízela dva různé druhy konektivity – 1 okruh využívající optické vlákno a druhý okruh využívající 1 Gbit/s bezdrátový spoj. Díky tomu by např. i v případě požáru ve společné rozvodně datových spojů uvnitř budovy měli v WOOD & Co. k dispozici plnou konektivitu ke svým serverům. Oba tyto parametry společně s atraktivní cenovou nabídkou rozhodly o tom, že si WOOD & Co. pro své servery zvolila náš CRA Business Cloud.

Přechod do Cloudu WOOD & CO. využila ke konsolidaci serverů

Náš cloud je postaven na platformě VMware, podobně jako serverová infrastruktura WOOD & Co. WOOD & Co. se přesto nerozhodla pro přímou migraci virtuálních strojů. Přechod do cloudu využila ke konsolidaci serverové infrastruktury.

Díky tomu sjednotila serverové prostředí na jednu verzi operačního systému a snížila např. počet databázových serverů z 10 na pouhé 4 virtuální stroje. Přechod do cloudu výrazně zjednodušil administraci serverů. IT oddělení WOOD & Co. při zprovozňování serverové infrastruktury v cloudu opakovaně využívalo technickou podporu, kterou jsme nabídli. Postupná migrace klíčových systémů, včetně otestování, konfigurace připojení a nastavení zálohování do druhého datového centra trvala přibližně měsíc.

10% úspory na hardwaru i desetitisíce elektrické energii

Přechod do cloudu na sklonku roku 2013 znamenal pro WOOD & Co. celkovou úsporu nákladů ve výši 10 %. Vedle toho teď šetří i za elektrickou energii v řádu několika desítek tisíc korun ročně.

Kromě snížení nákladů WOOD & Co. navíc získala vyšší dostupnost svých serverů, která je garantovaná v rámci SLA na úrovni 99,99 %. WOOD & Co. také využila geograficky oddělenou zálohu všech virtuálních strojů s možností jejich okamžitého spuštění ze záložního datového centra.

Dalších úspory v řádu desítek tisíc ročně našla WOOD & Co. v oblasti konektivity. Díky tomu, že využila dostupnou gigabitovou konektivitu i pro doplňkové telekomunikační služby (konkrétně hlasovou telefonii) mohla vypovědět smlouvu stávajícímu operátorovi. Přechod do cloudu CRA v neposlední řadě přinesl i jiné než finanční výhody. Zaměstnanci IT oddělení teď čelí menšímu stresu z potenciálních výpadků serverové infrastruktury a přechod do cloudu z pohledu bezpečnosti klientských dat oceňují i regulátoři kapitálových trhů.

Služby, díky kterým jsme si získali společnost Wood & Co.

CRA Business Cloud

Největší cloud v ČR zaměřený na poskytování IT infrastruktury

 • Zajistí opravdu vysoký výpočetní výkon
 • Zbaví vás starostí o HW
 • Sníží náklady
 • Umožní mít IT pod dohledem 24 hodin denně
Více o CRA Business Cloud

CRA Datové centrum DC TOWER

Bezpečné místo pro vaše servery, data a technologie

 • Bez výpadku od roku 1992
 • Umožňuje provádět servis za provozu
 • Podpora 24 hodin denně
 • Obsluhuje ho certifikovaný personál
Více o datovém centru DC TOWER

CRA Transportní služby

Spolehlivé telekomunikační propojení vzdálených lokalit přes naši páteřní síť

 • Maximální ochrana dat
 • Rychlost v řádech stovek až tisíců Mbit/s
 • Podpora 24 hodin denně
Více o CRA Transportních službách

Rádi vám řekneme více osobně

Nechte nám na sebe kontakt.

Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři

Znění souhlasu

Odesláním tohoto formuláře dobrovolně souhlasím s tím, aby uvedené osobní údaje zpracovávala společnost České Radiokomunikace a.s., IČO 24738875, výhradně pro účely zasílání nabídek na služby a produkty společnosti. Souhlas uděluji na dobu 5-ti let. Udělený souhlas je možné kdykoliv odvolat.

Máte právo na přístup ke všem svým osobním údajům, případně na jejich opravu a aktualizaci, pokud se u Vás něco změní. Také můžete požadovat omezení zpracování nebo výmaz Vašich osobních údajů. Bližší informace o zpracování osobních údajů ve společnosti naleznete v Zásadách zpracování osobních údajů pro zákazníky a uživatele služeb společnosti České Radiokomunikace a.s. na našich internetových stránkách: https://www.cra.cz/dokumenty-ke-stazeni

Pokud chcete některé ze svých práv uplatnit nebo odvolat svůj souhlas, použijte náš webový formulář.