Související služby

Spolehlivé přímé a transparentní propojení lokalit přes profesionální páteřní sít(CRA Ethernet Line)

Připojte své lokality k bezpečné síti s vysokou kapacitou přenosu. Služba Ethernet Line zajišťuje vysokorychlostní propojení vzdálených lokálních sítí (LAN) efektivním a flexibilním způsobem. Nabízí vysokorychlostní propojení dvou bodů s velmi jednoduchou implementací IT infrastruktury. Je určena pro firmy s jasně deklarovanými požadavky na kvalitu přenosu svých dat v nepřetržitém režimu 24x7.

Proč využít službu?

Získáte spolehlivé přímé a transparentní propojení lokalit se zajištěním vysokých přenosových kapacit prostřednictvím profesionální páteřní sítě.

Hlavní výhody

 • Vysokorychlostní propojení typu bod – bod
 • Transport mediálního obsahu
 • Jednoduchá implementace do stávající infrastruktury
 • Garantovaná úroveň spolehlivosti
Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři

Bližší informace

Popis služby

ČRA Ethernet Line zajišťuje vysokorychlostní propojení vzdálených lokálních sítí (LAN) efektivním a flexibilním způsobem. Propojení je realizováno mezi klasickými rozhraními ETH/FastETH nebo GigabitETH.

Další výhody

 • Vysoké přenosové kapacity v řádech stovek až tisíců Mbit/s
 • Garantované SLA
 • V rámci přidělené přenosové kapacity je umožněn i duplexní, bitově transparentní přenos ethernetových rámců
 • Široká dostupnost služby díky rozsáhlé páteřní síti

Pro koho je služba určena?

 • Společnosti požadující propojení lokalit s vysokými nároky na trvalou přenosovou rychlost dat
 • Společnosti a poskytovatelé s potřebou zajištění kvality přenosu pomocí mechanismů QoS  (kvalita služby)
 • Telekomunikační operátoři
 • Lokální poskytovatelé ČRA Internetu (ISP)

Technické parametry

Transparentní Ethernet Line Netransparentní Ethernet Line
Transparentní propojení dle technické specifikace MEF 6.1. přímo mezi 2 fyzickými porty ETH pro zajištění nejvyšší kvality a úrovně bezpečnosti Virtuální Ethernet Line dle technické specifikaci MEF 6.1. pro zajištění vyšší nákladové efektivity a možnosti použití multiplexingu
 • MAC address limit: Není stanoven
 • Multicast: Není omezen (až do 100 % kapacity linky)
 • MTU: Až 2000 B (podle přístupové technologie).
 • L2 řídící protokoly: L2 řídící protokoly jsou tunelovány a transparentně přenášeny sítí ČRA.
 • MAC address limit: podle přístupové technologie
 • Multicast: Broadcast i multicats až na 15 % kapacity přípojky
 • MTU: Až 1522 B (podle přístupové technologie)
 • L2 řídící protokoly: nejsou přenášeny

Předávací síťová rozhraní:

100Base-TX, 1000Base-T, 1000BASE-LX

Přenosové kapacity:

512 kbit/s, 1024 kbit/s, 2 Mbit/s, 4 Mbit/s, 6 Mbit/s, 8 Mbit/s, 10 Mbit/s, N x 10 Mbit/s, N x 100 Mbit/s, 1 Gbit/s