CRA IoT CERTIFIED

Zařízení partnerů opatřená tímto logem jsou otestována experty CRA.
Testována je funkčnost s IoT technologií LoRaWAN.
Taková zařízení jsou pak nabízena k prodeji.
Seznam otestovaných zařízení je k dispozici na webu www.cra.cz.