Zpět na články

Radiokonference 2016 - léto
23. 6. 2016, Liberec - Ještěd

Zajímáte se o aktuální dění v oblasti sdílení telekomunikační infrastruktury? 

Pak přijměte naše pozvání na setkání Radiokonference „léto 2016“ na vysílači Ještěd, pořádané společnostmi ALCOMA a České Radiokomunikace.

Na programu budou zajímavé přednášky z aktuálního dění v oblasti radiových sítí, sdílení telekomunikačních infrastruktur a představení novinek právě přicházejících na trh.

Akce se koná ve čtvrtek 23. června 2016 od 10:00 hodin v prostorách hotelu a televizního vysílače na Ještědu. Účast na konferenci je bezplatná.

Součástí konference bude možnost komentované prohlídky technologických prostor vysílače a projekce video záznamů ze zajímavých montáží radioreléových spojů ALCOMA.

Prosím, věnujte náležitou pozornost informacím o dopravě. Pro parkování je možné využít parkoviště u dolní stanice lanovky „P3“ a následně využít spojů lanovky nebo záchytné parkoviště Ještědka a pěší výstup k hotelu. Vzhledem k omezené kapacitě parkoviště na vrcholu zde není možné celodenní parkování.

PROGRAM

Čas Bod programu
10:00 - 11:00 Registrace
11:00 - 11:05 Úvodní slovo
11:15 - 11:45

Novinky ALCOMA - spoje 80GHz a systémová řešení
Pavel Tůma, obchodní zástupce ČR & SR, ALCOMA a. s.
Ing. Jiří Vykydal, MBA, obchodní ředitel, ALCOMA a. s.

12:00 - 12:30 Videozáznam montáží RR spojů ALCOMA
12:30 - 14:00 Oběd
14:00 - 14:30 Novinky z Radiokomunikací pro rok 2016 a zajímavé case studies
Martin Novák, manažer prodeje - velkoobchod, České Radiokomunikace a. s. 
14:30 Předpokládaný konec

Prosíme o vaši registraci nejpozději do 16. 6. 2016. Těšíme se na setkání s vámi.