Active 24

Stěhování Datového centra po dnech

Aneb Server Housing v DC TOWER s přidanou hodnotou a úsporou nákladů pro společnost Active 24

ACTIVE 24
Tomáš Hála

„Server Housing od CRA jsme vybrali zejména proto, že nabízí nejvyšší technologický standard za přijatelných podmínek. Datové centrum DC TOWER má dostatek volných kapacit pro růst a je do něj průběžně investováno. Zároveň splnilo podmínky přítomnosti českého peeringového uzlu NIX.CZ a možnosti propojení s dalšími internetovými providery. Vysoká úroveň zajištění provozu datového centra nám i po dvou letech od přestěhování potvrzuje správnost naší volby.“

Tomáš Hála, IT SECURITY & OPERATIONS MANAGER, ACTIVE 24, s. r. o.

Vysoké nároky máme na sebe i na partnery

Společnost ACTIVE 24 patří v České republice mezi nejvýznamnější poskytovatele služeb v oblasti registrace domén, web hostingu a serverových řešení. ACTIVE 24 má s provozováním svých technologií a systémů v komerčních datových centrech téměř dvacetileté zkušenosti. Krédem Active 24 je od samého začátku vysoká profesionalita, technologická vyspělost, důraz na spolehlivost a bezpečnost a vůle k inovativním řešením. Zároveň si jsou vědomi, že sebedokonalejší technologie má svoji hodnotu teprve tehdy, pokud ji lidé skutečně používají. Součástí poslání ACTIVE 24 je maximální otevřenost vůči zákazníkům, jejich přáním a potřebám. Obdobný přístup očekávají od svých dodavatelů a partnerů.

Technologie a aplikace provozoval Active24 na úplném počátku ve vlastním vybudovaném datovém centru, jehož část dokonce nabízeli podobným způsobem, jako to teď dělají České Radiokomunikace. Záhy v Active24 dospěli k názoru, že jestli chtějí poskytovat skutečně kvalitní registraci domén, webhosting a serverová řešení, bude lepší svěřit oblast datových center do rukou specializovaných subjektů a soustředit svoji pozornost na vlastní podnikání a rozvoj.

„Vybudování a provozování dvou kvalitních datových center vlastními silami, které považujeme kvůli vysoké provozní spolehlivosti za standard, nám jednoduše nedávalo ekonomický ani obchodní smysl. Definovali jsme si tedy kvalitativní parametry, které od provozovatele datového centra striktně vyžadujeme a služby si pronajímáme.

Díky přesné definici požadované kvality služeb dokážeme dobře odhalit případné odchylky od požadovaného stavu a flexibilně na ně reagovat. Stranou nezůstává ani náš důraz na skutečně silnou partnerskou vazbu s poskytovatelem datového centra, která je snadno viditelná při řešení běžných provozních požadavků pracovníky datového centra nebo při složitějších obchodních jednáních.”

Tomáš Hála, IT SECURITY & OPERATIONS MANAGER, ACTIVE 24, s. r. o.

Změna datového centra = zvýšení kvality a efektivity

„Protože dobře víme, jak problematické je opustit svoje datové centrum, přesto, že kvalitativně nevyhovuje, zejména z důvodu obrovských utopených investic, velmi si ceníme možnosti změnit poskytovatele datového centra, jehož služby si pronajímáme. Přesto, že je taková změna velmi riziková a pracná, za svoji historii jsme ji již učinili třikrát. Nejdříve jsme vždycky začali narážet na snížení kvality a rychlosti řešení provozních požadavků, později jsme viděli, že datové centrum technologicky stagnuje, neinvestuje se do jeho rozvoje a pověstnou poslední kapkou, která spustila stěhování, bylo vždy zhoršení kvality poskytovaných služeb, fatální výpadky a neschopnost sebereflexe provozovatele datového centra. V době, kdy měly výpadky přímý dopad na kvalitu služeb, které poskytujeme našim zákazníkům, měli jsme již, díky předchozím indikacím zhoršování stavu, preferované nové provozovatele datových center, byli jsme na změnu připraveni. Stěhování technologií za plného provozu je velice náročný projekt s řadou rizik.

Proto ACTIVE 24 věnoval i poslednímu výběru nového poskytovatele potřebnou pečlivost a čas. Změna poskytovatele služeb datového centra je sice možná, ale rozhodně není preferovaná, proto jsme k ní přistupovali tak, aby nová spolupráce mohla dobře fungovat nejméně tak dlouho, jak tomu bylo u předchozího poskytovatele.

Důraz byl při výběru kladen na prověřenou kvalitu, partnerský přístup a úzkou spolupráci v průběhu příprav i samotné migrace. Při výběru jsme měli připravený seznam kvalitativních parametrů s váhami podle důležitosti a všechna uvažovaná datová centra jsme podle nich hodnotili, navíc v širším týmu, kde měl svoje slovo zástupce majitele, management a v neposlední řadě technici. Naše volba nakonec padla jednoznačně na České Radiokomunikace. Vybrali jsme si je zejména proto, že nám nabídli nejvyšší technologický standard za přijatelných podmínek, jejich datové centrum má dostatek volných kapacit pro růst a jejich zájem o nás byl oproti konkurenci znatelně vyšší. DC TOWER umožnilo přímé propojení nejen do českého peeringového uzlu NIX.CZ, ale nabídlo nám i možnost propojení s dalšími internetovými providery. Také smluvní podmínky a garance dodržení kvalitativních parametrů provozu byly ze strany Českých Radiokomunikací nejlepší.

Důvodem pro volbu byla v neposlední řadě také více než 50letá zkušenost CRA s provozováním technologií kritického významu (televizní vysílání) a bezvýpadkový provoz budovy datového centra od roku 1992.“

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti, aneb přípravu nelze ošidit

“Projekt výběru nového poskytovatele datového centra, plánování migrace a postupného stěhování a zprovoznění bez přerušení služeb pro zákazníky trval téměř rok. Výběr nového poskytovatele, specifikace podmínek poskytování služeb, projektování designu naší části datového centra a naplánování stěhování přitom zabralo tři čtvrtiny této doby.

ACTIVE 24 a České Radiokomunikace úzce spolupracovali od samého počátku, kdy byly definovány technické standardy pro racky. Šlo zejména o umístění technologií, vedení kabeláží včetně jejich barevného rozlišení, správné rozložení zátěže na jednotlivé napájecí větve, oddělení teplé a studené zóny, optimalizaci proudění vzduchu, atd.

Na straně Active 24 byly připravovány detailní scénáře migrace s přesností na minuty. Zákazníci byli velmi otevřeně informováni o přípravách a průběhu stěhování na speciálních webových stránkách, které byly pro jistotu dostupnosti v každý okamžik stěhování provozovány z datového centra sesterské společnosti. Zákazníci zde měli informace také o plánovaných odstávkách, které nesměly trvat déle než dvě hodiny ani u těch nejsložitějších případů. Pro více jak 95% zákazníků znamenalo stěhování odstávku v řádu jednotek vteřin, tedy v podstatě nemělo žádný dopad na poskytované služby. České Radiokomunikace předaly připravené racky, včetně kabeláže na míru přesně podle schémat osazení jednotlivých racků, za necelé tři měsíce po vzájemném odsouhlasení zadání. Migrační scénáře byly nesčetněkrát prověřeny, a tak bylo možné zahájit v půlce června reálný přesun služeb.

Provoz do nového datového centra byl plně převeden 5. září 2014, tedy za necelé tři měsíce.“

Jak společnost Active 24 hodnotí rok v našich datových centrech

ACTIVE 24: „Rok není v oblasti služeb datových center dlouhá doba. Již po ní lze ale základní rysy spolupráce vysledovat a popsat. Nezaznamenali jsme žádný výpadek, ani na chlazení, ani na napájení. České Radiokomunikace velmi trpělivě naslouchají našim potřebám a vyhovují našim požadavkům. Výborným příkladem je to, že nám opakovaně umožnili nahlédnout do technologického non-IT zázemí DC TOWER. A nejen nám, ale i našim zákazníkům nebo kolegům ze sesterských a mateřské společnosti. Jedním z vrcholů naší spolupráce byla naše přímá účast na ostrém testu diesel agregátů, které pracovníci Českých Radiokomunikací provádějí pravidelně každých čtrnáct dní. Společně zvyšujeme efektivitu datového centra, my dodržujeme přísné principy zaslepování volných pozic v racích, České Radiokomunikace oddělily teplé a studené zóny u všech zákazníků na našem datovém sále, investují do modernizace chlazení i napájení. Výsledkem je další zlepšování provozních podmínek, které pro nás neznamenalo zvýšení nákladů, ale naopak dosažení provozních úspor 11 %!

Zlepšování se projevuje i v detailech, jakými jsou například přidaná teplotní čidla, hlásič otevřených dveří do studené uličky nebo nové protipožární dveře u datového sálu, které navíc podle metodiky NBÚ odpovídají bezpečnostní třídě 3. České Radiokomunikace dále rozšiřují využitelné prostory, postupně zavádějí biometriku pro další posílení bezpečnosti a pracují na zobrazování důležitých parametrů služeb (teplota, vlhkost, příkon, spotřeba) do zákaznického portálu. Zdá se, že se tato výborná symbióza vyplácí a společně rosteme, aktuálně s Českými Radiokomunikacemi řešíme rozšiřování našich technologií o dva nové racky, naše sesterské a mateřská společnost velmi přemýšlejí o postupném přesunu provozu služeb naší hosting group do DC TOWER. Byli bychom rádi. Opravdu velice kladně hodnotíme naši dosavadní spolupráci a nadstandardní vztahy s lidmi z Českých Radiokomunikací.

Tomáš Hála, IT SECURITY & OPERATIONS MANAGER, ACTIVE 24, s. r. o.

 

Služby, díky kterým jsme si získali společnost Active 24.

Datové centrum DC TOWER

Bezpečné místo pro vaše servery, data a technologie

  • Bez výpadku od roku 1992
  • Umožňuje provádět servis za provozu
  • Podpora 24 hodin denně
  • Obsluhuje ho certifikovaný personál


Více o datovém centru DC TOWER

Rádi vám řekneme více osobně

Nechte nám na sebe kontakt.

Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři

Znění souhlasu

Odesláním tohoto formuláře dobrovolně souhlasím s tím, aby uvedené osobní údaje zpracovávala společnost České Radiokomunikace a.s., IČO 24738875, výhradně pro účely zasílání nabídek na služby a produkty společnosti. Souhlas uděluji na dobu 5-ti let. Udělený souhlas je možné kdykoliv odvolat.

Máte právo na přístup ke všem svým osobním údajům, případně na jejich opravu a aktualizaci, pokud se u Vás něco změní. Také můžete požadovat omezení zpracování nebo výmaz Vašich osobních údajů. Bližší informace o zpracování osobních údajů ve společnosti naleznete v Zásadách zpracování osobních údajů pro zákazníky a uživatele služeb společnosti České Radiokomunikace a.s. na našich internetových stránkách: https://www.cra.cz/dokumenty-ke-stazeni

Pokud chcete některé ze svých práv uplatnit nebo odvolat svůj souhlas, použijte náš webový formulář.