Zpět na články

Vyjádření k výpadku napájení IT technologií na sále DC1 datového centra DC Tower

12. srpna v podvečer došlo k výpadku IT technologií v jednom ze sálů DC Tower, který byl v řádu desítek minut vyřešen. Byl způsoben závadou dvou nezávislých automatů ve větvi A a B pro přepínání mezi zálohovanou a nezálohovanou sítí ve stejný časový okamžik. Poté byl provoz na obou napájecích větvích dočasně zajištěn přes UPS a k výpadku došlo po vyčerpání záložní kapacity baterií. K obnovení provozu došlo ručním resetem obou těchto přepínačů. Napájení dalších datových sálů ani chlazení na sále DC1 nebylo dotčeno.

Délka výpadku byla zaviněna chybným vyhodnocením informací z alarmů dohledového systému na straně operátora, tedy lidskou chybou.

CRA zavedly okamžitá nápravná opatření, aby se tato situace nemohla opakovat. Byly revidovány a upraveny procesy a nástroje dohledového systému nad datovými centry tak, aby se více zpřesnilo a zrychlilo vyhodnocení provozního stavu datových center včetně navazujících kroků. Zároveň byly revidovány a upraveny procesy komunikace uvnitř firmy tak, aby v případě identifikace incidentu došlo ke zkrácení reakční doby pro odstranění závady.

Intenzivně pracujeme na analýze příčin výpadku i na technických opatřeních. Do konce srpna 2019 dojde k fyzické výměně automatů na obou napájecích větvích pro sál DC1. Jakmile zjistíme technologickou příčinu selhání inkriminovaných částí napájecí soustavy, bude adekvátně upraveno technické řešení napájení datového centra DC1 tak, aby se uvedená závada neopakovala.

Celý systém je nyní stabilní a pod zvýšenou kontrolou.

Přistupujeme velmi zodpovědně k eliminaci možného opakování problému a našim zákazníkům se upřímně omlouváme.

CRA

České Radiokomunikace a.s. (CRA) jsou leaderem v poskytování digitální infrastruktury. Kromě vysílacích služeb se firma zaměřuje na propojování světa televize, rádia a internetu. Provozuje vlastní datová centra a svým zákazníkům poskytuje špičkový výpočetní výkon. CRA disponují vlastní optickou páteřní sítí a díky silné vysílací infrastruktuře mohou nabídnout zákazníkům i bezdrátové řešení, případně připojení blízkých lokalit pomocí optických vláken.