České Radiokomunikace

2019: chytrá správa i automatizovaný edge computing

2019: chytrá správa i automatizovaný edge computing
I v roce 2019 budou v oblasti datových center pokračovat trendy z minulých let, tedy příklon ke cloudu, širší využívání SSD, automatizace správy nebo rostoucí důraz na bezpečnost. Některé z těchto trendů se ale postupně proměňují a přidávají se k nim trendy nové, například širší nasazování inteligentních systémů pro edge computing.

K hlavním trendům, které se do oblasti datových center promítaly v uplynulých dvanácti měsících, patří pokračující růst využívání cloudu a nástup jeho dalšího stupně označovaného jako serverless computing, edge computing, širší využívání umělé inteligence a automatizace, stále častější nasazování SSD i hyperkonvergovaných systémů a pochopitelně důraz na bezpečnost.

Jen připomeňme, že pokud jde o serverless computing, jde v zásadě o maximální odstínění uživatele od detailů technického řešení datového centra: V rámci tohoto přístupu uživatel (nebo jeho systémy) prostě spouští svůj kód kdesi v datovém centru poskytovatele, a to aniž by se staral o alokaci prostředků nebo o správu zdrojů. Trend edge computingu přináší vznik miniaturních datových center, která jsou k dispozici blízko zdrojům dat, takže ta pak lze zpracovávat s minimálním zpožděním a případně rychle reagovat na zaznamenané události.

Lze očekávat, že všechny výše uvedené trendy se budou do oblasti datových center promítat i v roce 2019, nicméně v různých podobách. A bezpochyby se k nim přidají i trendy další. Pojďme se na ně společně podívat.

Inteligence na okraji sítě

Už loni se hodně mluvilo o potřebě výkonné výpočetní kapacity na okraji sítě a tento trend bude podle analytiků posilovat. Důvodem je mimo jiné nástup 5G sítí, který je na dohled. Spolu s příchodem 5G je obecně očekáváno ještě častější napojení nejrůznějších systémů do internetu, a tedy bouřlivý rozvoj IoT (Internet of Things, internet věcí). Nicméně efektivní rozvoj edge computingu bude současně vyžadovat automatizaci správy systémů na okraji sítě a jejich efektivní zabezpečení. A právě automatizace systémů edge computingu má být jedním z trendů pro následující měsíce.

„V Asii už není slovo ‚edge‘ jen buzzwordem, jde o realitu – a mnohé organizace zjišťují, jak velký význam má existence ekosystému, který sahá od jádra až k okraji sítě, pro podporu aplikací vyžadujících vysoký výpočetní výkon a nízké zpoždění,“ upozorňuje Anand Sanghi ze společnosti Vertiv. „S tím, jak se edge pro mnohé organizace stává kritickou a strategickou součástí sítě, už to není jen o tom, že edge máte, ale o tom, že jej optimalizujete a chráníte tou správnou infrastrukturou, abyste byli schopni poskytovat tu nejlepší zákaznickou zkušenost,“ dodává.

Chytrá správa a zaměstnanci datacenter

Citujeme-li výše zástupce společnosti Vertiv, stojí zde za zmínku i jedna z dalších předpovědí jejích analytiků pro datová centra v roce 2019, která se má týkat datacenter po celém světě. Tato zařízení prý budou ve velké míře mít již brzy problémy se zaměstnanci, protože řada těch současných se blíží důchodovému věku a programy zaměřené výuku příslušné problematiky zaostávají za současným vývojem technologií.

Důsledkem prý bude jednak změna v přístupu k náboru nových zaměstnanců, kde bude volen agilnější přístup a důraz na in-house školení, jednak širší nasazování automatizovaných systémů do datových center. Širší využívání inteligentních systémů a strojového učení obecně přinese zjednodušení správy, lepší ochranu již získaného know-how, eliminaci zbytečných chyb, ale i schopnost efektivnější prediktivní údržby.

Zástupci společnosti HPE pak upozorňují, že standardním modelem fungování datacenter se stává SDDC (Software-Defined Data Center), a to jak v datových centrech nových, tak v těch stávajících. Právě tento přístup podle nich poskytuje potřebnou flexibilitu při zachování maximální dostupnosti služeb. A právě i díky SDDC mohou provozovatelé datových center zajistit automatizované spolehlivé poskytování aplikací bez ohledu na to, kde v rozprostřeném cloudovém prostředí vlastně běží.

Další posuny v cloudu

Odborníci společnosti VMware očekávají, že v nejbližších měsících překoná počet implementací hybridních cloudů jejich klasické implementace. Firmy si prý již konečně uvědomují, že veřejné cloudy sice mají řadu výhod, ale také mnohé nevýhody, mimo jiné rychle narůstající náklady, nedostatečnou možnost řízení a málo soukromí. Řada firem tak kombinuje privátní cloudy s těmi veřejnými tak, aby získaly to nejlepší z obou světů.

I soukromé cloudy ale jsou stále častěji provozovány na veřejné infrastruktuře. Správa vlastní IT infrastruktury je pro řadu firem komplikovaná a služby typu DCaaS (Data Center as a Service) tak budou zřejmě stále populárnější. Jejich poskytovatelé jsou totiž zpravidla schopni daleko efektivněji zajistit vysokou dostupnost i zabezpečení jimi provozovaných systémů, a to při zajištění dostatečně pružné nabídky služeb. V této souvislosti stojí za to dodat, že podle analytiků společnosti Gartner do roku 2025 celých 80 procent firem zmigruje svou IT infrastrukturu z vlastních lokálních datacenter k poskytovatelům služeb, a to v různých formách – od provozování vlastní infrastruktury v kolokačních centrech po využívání různých forem cloudu.

Proměny hardwaru

Již před dvěma lety analytici společnosti Gartner předpovídali, že v roce 2019 dojde k významnému poklesu cen SSD úložišť a trend z posledních měsíců, kdy ceny poklesly o desítky procent, napovídá, že se zřejmě nemýlili.  Výrobci již mají dobře zvládnutou technologii 3D NAND a dokáží tak produkovat disky s vysokou kapacitou za stále zajímavější ceny. To pochopitelně jen podpoří trend z minulých měsíců, tedy širší využívání SSD.

Pokračovat bude nepochybně i zájem o hyperkonvergovaná řešení, která v sobě kombinují všechny tři základní součásti IT infrastruktury, tedy výpočetní výkon, storage a sítě. Stále platí, že jejich významnou výhodou je již od výrobce sladěný a snadno spravovatelný hardware i software, přičemž plusem je i zpravidla snadná škálovatelnost. V této oblasti lze ovšem zřejmě očekávat jen evoluční novinky zahrnující především využívání výkonnějších procesorů a disků.

Dalším často zmiňovaným trendem, který se ovšem táhne celým IT již několik let, je růst důrazu na otevřenost systémů. Ten se podle některých analytiků bude právě v oblasti datových center v následujících měsících dále prohlubovat, a to především s ohledem na snahu vyhnout se jakékoli závislosti na jednom dodavateli technologií, a to v jakékoli oblasti.

Důraz na bezpečnost pokračuje

Velká pozornost bude i v roce 2019 věnována bezpečnosti. Uplynulé měsíce se nesly mimo jiné ve znamení významných bezpečnostních incidentů velkých firem, což ovšem nic nemění na důrazu, který společnosti – z mnoha různých důvodů, mimo jiné regulatorních nebo reputačních – na bezpečnost kladou.

Rok 2018 přinesl významné novinky právě v regulatorní oblasti, v květnu například vešlo v platnost nařízení GDPR (General Data Protection Regulation), tedy nová pravidla EU pro ochranu údajů, která mimo jiné hrozí vysokými finančními sankcemi až do 20 milionů eur nebo 4 % obratu. Další regulatorní požadavky ovšem vešly nebo postupně vstupují v platnost i v dalších částech světa, což znamená růst nároků především na ty organizace, které dosud k ochraně údajů přistupovaly vlažně. Jedním z možných řešení pro ty z nich, které si nejsou schopny zajistit odpovídající zabezpečení vlastními silami, může být využití služeb poskytovatelů příslušných služeb. I v oblasti zabezpečení bude v nejbližších měsících nepochybně hrát stále významnější roli umělá inteligence a strojové učení, lze očekávat i rostoucí zájem o služby typu SECaaS, tedy o poskytování zabezpečení formou služby.

Autor: Petr Mandík