České Radiokomunikace

Nalaďte se na digitální vysílání CRA

Informační televizní program společnosti České Radiokomunikace a.s

Základní údaje o provozovateli televizního vysílání
České Radiokomunikace a.s.
Se sídlem Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6
IČO: 24738875
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 16505

Informace týkající se digitálního televizního vysílání
Zákaznický email: dvbt2overeno@cra.cz
Web: www.dvbt2overeno.cz

Kontaktní údaje na provozovatele televizního vysílání
Poštovní adresa pro doručování:  České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6
Telefonní číslo do sídla provozovatele televizního vysílání: +420 242 411 111
Adresa pro doručování elektronické pošty: info@cra.cz

Orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.