České Radiokomunikace

Datová centra

Bezpečné prostředí pro provoz vašich serverů a technologií i uložení firemních dat

Umístěním svých serverů do datového centra si uchováte plnou kontrolu nad svými technologiemi a získáte bezpečný prostor pro jejich provoz s vysokou dostupností. Vaše data i aplikace budou v bezpečí.

Spolehlivá, bezpečná, zálohovaná a dostupná datová centra

31 let bez výpadku
31 let bez výpadku
Vaše data a aplikace budou v bezpečí a kdykoliv k dispozici.
Primární i záložní centrum
Primární i záložní centrum
Při výpadku primární lokality zajištění provozu vašeho IT ze záložního datového centra.
Servis bez odstávek
Servis bez odstávek
Díky redundanci technologií provádíme veškeré servisní zásahy bez dopadu na zákazníky.
Podpora 24x7
Podpora 24x7
K dispozici vám bude nonstop online helpdesk.

Co říkají naši klienti

P.V.A. Systems s.r.o.

Ing. Radek Nachtmann
ředitel společnosti P.V.A. Systems s.r.o.

Naše firma se od roku 1996 zabývá vývojem a implementací obchodních, skladových a pokladních systémů B.O.S.S. Enterprise. Náš obchodní úspěch na vysoce konkurenčním trhu je dán mimo jiné tím, že do produktů integrujeme a implementujeme nejnovější poznatky a vyspělé technologie. Služby cloudových serverů Českých Radiokomunikací rozšiřují uživatelské funkcionality našich řešení a poskytují možnost provozu databází v serverech umístěných mimo sídla uživatelů v bezpečném datacentru s definovanou bezpečností a dostupností.

ACTIVE 24, s. r. o.
ACTIVE 24, s. r. o.

Tomáš Hála
IT SECURITY & OPERATIONS MANAGER, ACTIVE 24, s. r. o.

Server Housing od CRA jsme vybrali zejména proto, že nabízí nejvyšší technologický standard za přijatelných podmínek. Datové centrum DC TOWER má dostatek volných kapacit pro růst a je do něj průběžně investováno. Zároveň splnilo podmínky přítomnosti českého peeringového uzlu NIX.CZ a možnosti propojení s dalšími internetovými providery. Vysoká úroveň zajištění provozu datového centra nám i po dvou letech od přestěhování potvrzuje správnost naší volby.

Web4U

Pavel Kubas
výkonný ředitel společnosti Web4U

Protože naše služby stále rozvíjíme a zákazníků stále přibývá, potřebovali jsme pro naše technologie najít prostředí, které je moderní, technologicky vyspělé a současně nabízí nadstandardní zabezpečení. Stávající datacentrum nám takové zázemí již nenabízelo. Víme, že České Radiokomunikace do rozvoje svých datových center stále investují a nabízejí velmi moderní technologické prostředí. Navíc nám dokázali nabídnout naprosto vyhovující prostory pro naše kanceláře. Volba tedy byla jasná.

PRO.MED.CS Praha a.s.

Roman Hošek
Corporate ICT Manager z PRO.MED.CS Praha a.s.

Pro spolupráci s Českými Radiokomunikacemi jsme se rozhodli na základě předchozích zkušeností a dlouhodobé spolupráce. Vážíme si zejména expertních znalostí CRA a skvělé komunikace – která se prokázala zejména při analýze našich dosavadních systémů a návrhu řešení přesně na míru pro nás. CRA jsme si vybrali jako dlouhodobého partnera pro zajištění našeho interního i externího IT s potenciálem rozšíření spolupráce.

Teleperformance CZ, a.s.

Jan Gerhart
CIO společnosti Teleperformance CZ, a.s.

Spolupráci jsme navázali díky proaktivnímu a osobnímu přístupu v rámci výběrového řízení. Porovnávali jsme výhody a nevýhody nákupu vlastní serverové infrastruktury s vytvořením cloudového prostředí. CRA nás přesvědčily, že s ohledem na plánované stěhování sídla společnosti a zároveň i z pohledu na využití OPEX nákladů se vyplatí cloud. CRA Business Cloud v porovnání s dalšími velkými hráči na trhu vyniká svou flexibilitou. O tom jsme měli možnost se přesvědčit během zkušebního měsíčního provozu zdarma. Testy potvrdili, co specialisté z CRA slibovali. Tím jejich proaktivita ale zdaleka neskončila. Kromě cloudu jsme s jejich pomocí vytvořili prostředí, která našim zaměstnancům i firmě garantuje spolehlivost – to, co očekávají i naši zákazníci.

CZ.NIC
CZ.NIC

Zdeněk Brůna
technický ředitel / Chief Technical Officer, CZ.NIC

Naše technologie byly umístěny ve sdílených datových sálech, fyzické zabezpečení bylo provedeno pomocí zaklecování a další růst nebyl možný. Byli jsme blízko vyčerpání kapacity týkající se místa, chlazení a napájení, respektive elektrického jištění. Pro potřebný upgrade kapacit jsme proto uvažovali různé možnosti, včetně budování zcela nové lokality, ale nakonec nám ze všech variant vyšlo jako nejvýhodnější a nejméně rizikové vybudovat tzv. „privátní sál“ v datovém centru Českých Radiokomunikací, protože po migraci do privátního sálu nedojde ke zvýšení provozních nákladů na provoz infrastruktury. Naopak máme díky tomu možnost provozní náklady snižovat.

APEX gaming EUROPE A.S.

Ondřej Muzika
Chief of IT, APEX gaming EUROPE A.S.

Proč jsme si jako dodavatele cloudu a dalších služeb vybrali CRA? Rozhodl naprosto profesionální a zároveň lidský přístup, pochopení pro naše specifické požadavky na bezpečnost a v neposlední řadě špičkové technologické zázemí.

Přejete si celý rack, část racku nebo rovnou celý sál

Celý rack
Přejete si celý rack, část racku nebo rovnou celý sál
 • Standardní rack do 6 kW
 • Se zvýšeným zabezpečením
Dělený rack
Přejete si celý rack, část racku nebo rovnou celý sál
 • ¼ nebo ½ racku
 • Vaše části racku budou vždy fyzicky odděleny od ostatních
Privátní datový sál
Přejete si celý rack, část racku nebo rovnou celý sál
 • Celý samostatný sál
 • Zvýšená bezpečnost
 • Nastavení provozních podmínek s přímým vlivem na úspory
 • Individuální řešení vhodné pro specifické požadavky

Doplňkové služby datových center

 • Konfigurační místnost
  Zde si můžete zařízení před umístěním do racku připravit a nakonfigurovat
 • Uskladnění technologií
  Vaše technologie uskladníme v uzamykatelné místnosti
 • Migrace technologií
  Zajistíme migraci vašich technologií do datového centra
 • Restart na vyžádání
  Váš server či technologii restartujeme, aniž byste museli do datového centra cestovat
 • Dedikovaná internetová konektivita
  Vaše zařízení připojíme do internetu linkou se smluvenou přenosovou rychlostí

Disponujeme nezbytnými certifikacemi a bezpečnost je u nás na první místě

 • Dostupnost a bezpečnost
  Datová centra zaručují vysokou dostupnost a bezpečnost díky zálohovanému napájení, nonstop ostraze a technické podpoře
 • Redundance
  Každý technologický prvek je instalovaný v redundanci minimálně N+1
 • Fyzická bezpečnost
  Fyzická bezpečnost na úrovni BT3 podle metodiky Národního bezpečnostního úřadu
 • Kybernetická bezpečnost
  Zajišťujeme fyzickou i kybernetickou bezpečnost poskytovaných služeb
 • Prověřené technologie
  Pro zajištění kybernetické bezpečnosti používáme a nabízíme jen prověřené technologie
 • ANSI-TIA942
  Technologie provozujeme v datovém centru DC TOWER s certifikací ANSI-TIA942
 • Common Criteria Certification for Information Technology (IT) Security
  Certifikace na úrovni CC ALE 4+
 • ISO 9001
  Systémy managementu kvality
 • ISO 14001
  Systémy environmentálního managementu
 • ISO/IEC 15408
  Mezinárodní standard pro certifikaci počítačové bezpečnosti
 • ISO 19011
  Norma pro certifikaci interních auditorů
 • ISO/IEC 20 000-1
  Informační technologie – požadavky na systém managementu služeb
 • ISO/IEC 27001
  Systémy řízení bezpečnosti informací
 • ISO/IEC 27017
  Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Soubor pokynů pro zabezpečení cloudového prostředí a minimalizaci potenciálního rizika bezpečnostních incidentů
 • ISO/IEC 27018
  Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Soubor postupů na ochranu osobně identifikovatelných informací (PII) ve veřejných cloudech vystupujících jako zpracovatelé PII
 • SOC Type 1 a Type 2
  Certifikáty SOC 2 Type 1 a Type 2, vydávané podle standardů a požadavků AICPA (American Institute of Certified Public Accountants), se týkají řízení a bezpečnosti informací v organizacích
 • ISO 50 001
  Systém managementu hospodaření s energií
 • PCI-DDS
  Soulad s požadavky PCI-DDS pro provozovatele datových center
 • NÚKIB
  Certifikace o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
 • NBÚ
  Osvědčení pro umožnění přístupu k utajované informaci do stupně utajení TAJNÉ
 • Soulad s GDPR
  Infrastruktura plně odpovídá požadavkům GDPR
 • Servisní podpora
  Garantujeme celkovou servisní podporu včetně náhradních dílů, poradenství apod.
 • Aktivní podpora
  Aktivní podporu poskytujeme 24 hodin denně
 • Monitoring sítě
  Nepřetržitě sledujeme stav sítě
 • Fyzický přístup
  Fyzický přístup k technologiím je zabezpečený systémem elektronické kontroly vstupu
 • Protipožární ochrana
  Datová centra jsou vybavena aktivní i pasivní protipožární, zabezpečením

Podrobnější informace

Datová centra jsou prostory přímo stavěné pro provoz IT technologií. Mají výkonné klimatizační jednotky, které udržují stálou provozní teplotu a vlhkost. Elektrické napájení z několika oddělených rozvodů doplňují dieselové agregáty, které centrum udrží v provozu několik dní. Jsou zabezpečena proti požáru a dalším nečekaným událostem a postavena v místech, kde nehrozí živelní pohromy. Robustní datová připojení jsou chráněna před kybernetickými útoky. Nepřetržitá ostraha a řada speciálních bezpečnostních opatření brání vstupu nepovolaných osob. Jsou tak ideálním místem pro bezpečné umístění a provoz firemních serverů i dalších IT technologií. Veškerá spotřeba datových center je pokryta energiemi z obnovitelných zdrojů.

Server housing, nebo také jenom housing, označuje pronájem prostor v datových centrech pro provoz nejenom serverů, ale i dalších IT zařízení a technologií klientů. Zařízení zůstávají majetkem klienta, avšak péče o zajištění provozních podmínek a spolehlivosti přechází na personál centra. Klient pro provoz IT získá optimalizované a vysoce bezpečné prostředí, zbaví se nutnosti udržovat vlastní prostory, nebo aspoň větší část z nich, sníží náklady na IT a v neposlední řadě si uvolní ruce pro důležitější práci.

Datová centra CRA DC TOWER umístěná v Praze jsou bezpečná místa pro servery, data a technologie klientů. Silně zabezpečené budovy mají výkonné chlazení, napájení dvěma nezávislými větvemi, záložní diesel agregáty s přednostním zásobováním pohonnými hmotami i nonstop ostrahu. Design datového centra umožňuje provádět servisní zásahy na technologiích bez omezení služeb zákazníkům. Technologie klientů jsou umístěny v uzamykatelných skříních (tzv. raccích) fyzicky oddělených od zařízení ostatních klientů.

Provozujeme také regionální datová centra v Brně, ve Zlíně, v Pardubicích a v Ostravě. I tato jsou servisovatelná za provozu bez omezení služeb zákazníkům. Klient má tak unikátní možnost provozovat svoje technologie co nejblíže svému působišti a má k nim přístup 24 hodin denně. Plánujeme vybudování regionálních datových center v dalších lokalitách ve vlastnictví naší společnosti.

Data a aplikace, byť jsou dostupné kdekoliv a kdykoliv, se nacházejí na území České republiky. Datová centra jsou v souladu s požadavky GDPR pro práci s citlivými údaji a PCI-DSS pro provozovatele datových center. Zaměstnanci splňují bezpečnostní podmínky NBÚ pro přístup k informacím. K dispozici je nepřetržitý helpdesk.

Stavíme řešení, která počítají se specifickými potřebami firem a podnikatelů a oborů jejich podnikání. Vždy je k dispozici odborník, na něhož se můžete obrátit, ať už potřebujete pomoc s provozem služeb, poradit s optimalizací nebo navrhnout specifické individuální řešení.

Kromě komerčních prostor nabízí CRA také privátní sály, které staví zákazníkům na míru.

Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři

Kontaktujte nás

Telefon (volitelné)

Ostatní také zaujalo

Cloud
Cloud
Moderní a bezpečné řešení firemní IT infrastruktury. Cloudové řešení CRA umožňuje využívat neomezené množství výpočetního výkonu, při zajištění vysoké dostupnosti. To vše bez nutnosti investice do vlastního hardwaru.
Telco a infrastruktura
Telco a infrastruktura
Konektivita od CRA poskytuje vysoce kvalitní propojení lokalit se sítí internet s nepřetržitou dostupností. Tím je zajištěno, že služby, informace či multimediální obsah se dostanou k vašim klientům spolehlivě a včas.
Kybernetická bezpečnost
Kybernetická bezpečnost
Kybernetické hrozby jsou v dnešním digitálním světě problémem, který je třeba dlouhodobě a komplexně řešit. Díky komplexu našich bezpečnostních služeb se budete moci soustředit na váš business a klidně spát.
IoT - Internet věcí
IoT - Internet věcí
Prostřednictvím naší infrastruktury LoRaWAN můžete připojit svá zařízení, senzory, měřiče a jiné prvky přímo z terénu do vaší aplikace či systému. IoT Cloud CRA je pak ideální a univerzální platformou pro integrovaný IoT multinetwork s obrovským synergickým potenciálem.
Streamingové a OTT služby
Streamingové a OTT služby
Digitální televize a multimediální služby nejsou jen obsah. Zpracovat třeba video a doručit je příjemci tak, aby to odpovídalo soudobým požadavkům, je velice náročné. Streamovací a OTT služby Českých Radiokomunikací Media Cloud a HbbTV nabízejí pro provoz multimediálních služeb ekonomicky velmi efektivní řešení postavené na jedinečné cloudové infrastruktuře.