České Radiokomunikace

Budoucnost digitalizace českých firem leží v cloudu

Budoucnost digitalizace českých firem leží v cloudu
Nejen IT odborníci se shodují v názoru, že cloud je po sálových a osobních počítačích, architektuře klient-server a webových technologiích další převratnou formou poskytování IT služeb. Proč právě na něm má být založena globální digitalizace a komunikace 4. průmyslové revoluce?

Kolem informačních technologií a obzvlášť kolem cloudu se doslova „potulují“ desítky pojmů a termínů, někdy jasnějších a srozumitelnějších, jindy značně mlhavých a nepochopitelných. Zkusme si ty základní nejdříve trochu přiblížit.

IT služba

Představme si třeba textový editor MS Word. Uživatel ho vnímá jako službu, která mu umožňuje psát a upravovat texty. A je mu celkem jedno, jestli program běží na notebooku na jeho pracovním stole, na serveru ve firmě či kdekoliv jinde. Pro něho je MS Word IT služba. Většina činností, které dnes běžně provozujeme na počítačích, tabletech, ale i na mobilních telefonech, jsou IT služby. Umožňují jejich uživatelům pracovat s informacemi v digitálním tvaru a využívat je ke komunikaci. A právě o tom je digitalizace.

IT infrastruktura

Aby bylo možné IT služby poskytovat, je třeba je někde provozovat a jejich uživatelům nějak doručovat. Může jít o samostatné PC pod stolem uživatele, na němž běží třeba již zmíněný MS Word, firemní databázový server, který přes firemní síť poskytuje data pro účetnictví, nebo server v bance zprostředkující internetové bankovnictví. Zařízení a technologie, které slouží k provozování a doručování IT služeb jejich uživatelům, tvoří IT infrastrukturu.

Ve vlastní režii, housing a hosting

Způsobů, jak zajišťovat firemní IT služby, je mnoho. 73 % českých firem dosud svoji IT infrastrukturu provozuje vlastními silami a ve vlastní režii. Je firemním majetkem, je umístěna v jejích prostorách a pečují i ni najatí specialisté. Jinou formou je housing, kdy firmy část své infrastruktury, nejčastěji servery, svěřují do péče datových center třetích stran, nebo hosting, kdy si firmy v datových centrech přímo pronajímají serverovou kapacitu poskytovatele. Typickým příkladem je např. hosting webových stránek.

A co je vlastně ten cloud?

Cloud je rovněž model poskytování IT služeb. Vychází z již zmíněného faktu, že pro uživatele IT služby je nepodstatné, kde služba vzniká a jak je doručována. Podstatné je, že dělá to, co má, je k dispozici tam, kde ji potřebuje, a funguje spolehlivě. Firmy často přidávají ještě další požadavky, zejména bezpečnost, služba nesmí být pro firmu bezpečnostním rizikem, nebo škálovatelnost, tj. možnost podle potřeby měnit parametry služby, např. počet uživatelů nebo množství zpracovávaných dat, popř. služby snadno konfigurovat. K základním vlastnostem cloudu patří:

  • je v provozu nepřetržitě a je tak kdykoliv k dispozici,
  • je přístupný odkudkoliv (samozřejmě v místě musí být k dispozici internet nebo datová síť),
  • platí se pouze za spotřebované služby,
  • prostředky jsou zdánlivě neomezené, lze je rychle a jednoduše navyšovat nebo snižovat podle okamžité potřeby (samozřejmě v rozumných a předem dohodnutých mezích),
  • je programovatelný a automatizovatelný, a lze jej tak navázat na další technologie nebo platformy.

Cloud versus vlastní síly

Zamysleme se nyní nad otázkou, co všechno firma nebo organizace musí udělat, aby uvedené vlastnosti IT infrastruktury dokázala splnit vlastními silami a prostředky. Nepřetržitý provoz vyžaduje spolehlivá, často zálohovaná zařízení, provozovaná kvalitními a zkušenými specialisty v optimálních provozních podmínkách. Dostupnost odkudkoliv, dokonce i jen z vybraných míst, vyžaduje nejenom konektivitu, ale také značné investice do bezpečnosti. Množství spotřebovávaných služeb nemívá na infrastrukturní náklady zásadní vliv. Firemní IT infrastruktura se totiž většinou dimenzuje na maximální požadavky, byť vytížena bývá v průměru méně než na 30 %. Rozšiřování a modernizace jsou vždy svázány s výraznými a často neplánovanými investicemi. Návaznost na další technologie a možnosti integrace musí být pečlivě zvažovány již při samotném návrhu infrastruktury a mimo jiné vyžadují i značnou dávku předvídavosti a správný odhad budoucího vývoje. A je jen na vedení každé firmy a organizace se zamyslet, zda je jejím cílem pachtit se s vlastním IT nebo své digitalizační potřeby uskutečňovat v cloudu a s podporou odborníků.

Odkaz na video:

CRA Webinář - Jak efektivně využívat cloudových služeb v ČR  

Do rukou odborníků

České Radiokomunikace, na trhu pod značkou CRA, patří do trojice největších českých poskytovatelů IT služeb. Moderní datová centra, v nichž jsou cloudové služby provozovány, jsou vybudována s mimořádným důrazem na dostupnost a bezpečnost. Jako jediná v České republice jsou certifikována podle ANSI-TIA 942 a jsou součástí kritické infrastruktury státu. Svoji misi: „Z těch největších jsme nejflexibilnější“ plní specialisté CRA beze zbytku. Dokážou realizovat prakticky jakákoliv zákaznická řešení včetně těch, která se výrazně vymykají běžným požadavkům.