České Radiokomunikace

Česká televize a České Radiokomunikace prověřují kvalitu vysílání i příjmu digitálních sítí 1 a 2

(Praha, 21. listopadu 2008) – Provozovatelé digitálních sítí 1 a 2, Česká televize a České Radiokomunikace, reagují na dotazy k rozdílným úrovním při příjmu obou multiplexů. Dosud uskutečněná měření potvrdila bezchybně dostupné signály ve všech měrných bodech. Prověřovat se budou další lokality dle diváckých ohlasů.

24. 11. 2008 - (Praha, 21. listopadu 2008) – Provozovatelé digitálních sítí 1 a 2, Česká televize a České Radiokomunikace, reagují na dotazy k rozdílným úrovním při příjmu obou multiplexů. Dosud uskutečněná měření potvrdila bezchybně dostupné signály ve všech měrných bodech. Prověřovat se budou další lokality dle diváckých ohlasů.

České Radiokomunikace – vlastník a provozovatel digitální sítě 2 a současně poskytovatel vysílacích služeb pro síť 1, jejímž provozovatelem je Česká televize – potvrzují, že vysílací výkony a stanoviště použitá pro vysílání obou multiplexů jsou naprosto shodné. Liší se pouze vysílací kanály, na kterých jsou jednotlivé sítě v konkrétních lokalitách vysílány.

České Radiokomunikace a Česká televize v poslední době registrují množící se dotazy na rozdílnou úroveň při příjmu sítě 1 a 2, proto provedly urychleně měření intenzity a kvality digitálního zemského signálu ve vybraných lokalitách v Praze, Domažlicích a Kdyni.

Z těchto měření vyplývá, že oba multiplexy mají prakticky shodné parametry (s výjimkou vysílacích kanálů) a signál je bezchybně dostupný ve všech měrných bodech. Měření probíhala v předem vytipovaných lokalitách uvedených v příloze této tiskové zprávy. Vybrána byla místa, kde se již dříve realizovalo měření signálu přechodného multiplexu A, případně místa dle diváckých podnětů. Měřící vozy se pohybují v terénu od konce října neustále a sbírají podrobná data o skutečném pokrytí a kvalitě signálu DVB-T v oblastech, kde byl zahájen provoz digitálních sítí 1 a 2.

„Naše měřící vozy zjistily, že úroveň elektromagnetického pole byla ve všech měřených lokalitách vždy na úrovni zajišťující příjem ve velmi dobré kvalitě a nebyly shledány signifikantní rozdíly mezi jednotlivými multiplexy z pohledu dostupnosti a kvality elektromagnetického pole,“ říká Jan Hamáček, vedoucí Útvaru vysílacích systémů Českých Radiokomunikací.

Česká televize a České Radiokomunikace se dále dohodly, že na vzorku oblastí, z nichž divácká veřejnost hlásí potíže, provedou proměření signálu nejen z měřícího vozu a budou prověřovat i konkrétní individuální příjmové podmínky zahrnující celý řetězec včetně anténních systémů a set-top-boxů. Bude tak možné identifikovat nejčastější příčiny komplikací s příjmem digitálního zemského vysílání, které někteří diváci indikují. Po vyhodnocení budou výsledky zveřejněny.