České Radiokomunikace

České Radiokomunikace podporují bezpečnější internet pro děti

(Praha, 29. června 2009) – České Radiokomunikace se staly partnerem Nadace Naše dítě. Finanční podpora v řádu stovek tisíc korun je určena internetovému projektu Internet Hotline a dalším individuálním projektům. Cílem horké linky Internet Hotline je vyřadit z oběhu na internetu především materiály s dětskou pornografií, dětskou prostitucí, nabídky drog a zakázaných látek, extremismus a řadu dalších.

29. 06. 2009 - (Praha, 29. června 2009) – České Radiokomunikace se staly partnerem Nadace Naše dítě. Finanční podpora v řádu stovek tisíc korun je určena internetovému projektu Internet Hotline a dalším individuálním projektům. Cílem horké linky Internet Hotline je vyřadit z oběhu na internetu především materiály s dětskou pornografií, dětskou prostitucí, nabídky drog a zakázaných látek, extremismus a řadu dalších.

České Radiokomunikace se rozhodly podporovat projekt Nadace Naše dítě hned z několika důvodů. Mezi uživateli internetu jsou nezkušené děti tou nejohroženější skupinou, jejich důvěřivost může být snadno zneužita. České Radiokomunikace si tato nebezpečí velmi dobře uvědomují, a proto chtějí aktivně pomoci vytvořit bezpečnější virtuální prostředí.

„Za necelé dva roky existence projektu Internet Hotline bylo předáno policii 818 případů, z toho 39 % tvořila dětská pornografie. Vidíme proto v této činnosti velký smysl, což je pro nás důvod nadaci podpořit,“ říká David Mašát, výkonný ředitel pro obchod a marketing Českých Radiokomunikací. Ředitelka Nadace Naše dítě, Zuzana Baudyšová, k tomu dodává: „Jsme velice rádi za každou finanční podporu, která může pomoci našim projektům. Důvěra v naši práci, kterou v nás České Radiokomunikace vložily, je pro nás zavazující a motivuje nás k další činnosti.“ Kromě podpory fungování internetové horké linky Internet Hotline, bude sponzorský příspěvek použit také na podporu dalších individuálních projektů. Smlouva byla oběma stranami podepsána 9. června 2009, plnění bude probíhat v rámci roku 2009.

Zaměstnanci Českých Radiokomunikací se budou moci také aktivně zapojit do projektu. Na sklonku léta bude v rámci Českých Radiokomunikací vyhlášena dobrovolná zaměstnanecká sbírka ve prospěch nadace.