31.08.09
Téma: Ostatní

České Radiokomunikace reagují na zkreslené informace týkající se prodeje Ještědu

31. 08. 2009

V posledních týdnech se zejména v regionálních médiích objevily nepřesné a zkreslující informace ohledně jednání souvisejících s prodejem dominanty Libereckého kraje – Ještědu. České Radiokomunikace k tomu chtějí poskytnout toto vyjádření.

České Radiokomunikace zakoupily Ještěd v roce 2000 od soukromého vlastníka, správce konkurzní podstaty úpadce – společnosti JIZERA a.s. Důvodem koupě bylo zachování rozhlasového a televizního vysílání v libereckém kraji, neboť hrozilo, že by minimálně jeho kontinuita mohla být ohrožena. Ještěd byl ve velmi špatném stavu a bylo nutné provést základní opravy. Ihned po koupi České Radiokomunikace investovaly do nezbytných oprav více než 30 mil. Kč. Tato částka však pokryla pouze základní opravy.

Odhad dalších investic nezbytných ke kompletní renovaci Ještědu, aby mohl nadále být klíčovou památkou České republiky, se pohyboval okolo 100 mil. Kč. Tato nákladná investice však pro soukromý subjekt, který se zaměřuje na vysílací a telekomunikační služby představovala neúměrný náklad. České Radiokomunikace jako soukromý subjekt nepodnikají a nespecializují se na pohostinství a hoteliérství. Z tohoto důvodu se České Radiokomunikace v roce 2006 pokusily získat dotaci od Norských fondů, které měly pro Českou republiku na podobné projekty v období 2006-2009 vyhrazeno 100 milionů EUR. Dotace z Norských fondů měly pokrýt náklady na rekonstrukci Ještědu jako celku. České Radiokomunikace proto připravily a předložily projekt Obnova Národní kulturní památky horský hotel a televizní vysílač Ještěd, včetně přesných časových plánů a cenových kalkulací. Projekt byl doporučen Ministerstvem kultury. Nakonec však byla žádost Českých Radiokomunikací v září roku 2007 zamítnuta. Z odůvodnění grantové komise vypnulo, že České Radiokomunikace jako komerční subjekt nemají na dotaci nárok. Proti tomuto rozhodnutí se České Radiokomunikace ihned odvolaly, odvolání však bylo zamítnuto.

České Radiokomunikace si jsou plně vědomy toho, že Ještěd je národní kulturní památka a vzhledem k faktu, že žádost o dotaci z Norských fondů byla opakovaně zamítnuta, snažily se nalézt nejvhodnější subjekt, který bude mít výrazně větší šance dosáhnout na dotace z evropských fondů a mohl by tedy Ještěd uvést do stavu, který je důstojný významu této stavby.

České Radiokomunikace ihned po zamítnutí své žádosti o dotaci z Norských fondů zahájily jednání s městem Liberec a Libereckým krajem. Návrhy Českých Radiokomunikací zahrnovaly několik variant za podmínky zachování přístupu k vysílací části věže. Mezi diskutovanými návrhy byl prodej, nabídka pronájmu za symbolický nájem městu či kraji nebo založení společné neziskové organizace, která by byla účelově založena kvůli rekonstrukci Ještědu a jeho přípravám pro zapsání na seznam UNESCO. Tyto návrhy se ukázaly pro zástupce Libereckého kraje jako nerealizovatelné z důvodu požadavků Regionálních operačních programů na čerpání dotací na potřebnou rekonstrukci.

Jediná legitimní cesta, kterou se podle zástupců Libereckého kraje dalo dosáhnout na Evropské fondy využitelné pro rekonstrukci Ještědu, bylo vlastnictví Ještědu ze strany Libereckého kraje. Z tohoto důvodu české Radiokomunikace vyjednávaly s Libereckým krajem od roku 2008 o prodeji Ještědu. Jednání s krajem byla po náročném cca ročním vyjednávání podmínek přerušena na podzim roku 2008 krajskými volbami a následnou obměnou ve vedení Libereckého kraje.

České Radiokomunikace obnovily jednání s novou politickou reprezentací Libereckého kraje v lednu 2009 a toto obnovení de facto znamenalo návrat jednání na začátek, předkládání původních variant jako prodeje, pronájmu či založení neziskové organizace. Opětovně po několikaměsíčním jednání byla potvrzena jako nejschůdnější varianta prodej Ještědu Libereckému kraji, o které se dále jednalo a čekalo se na finální schválení ze strany Libereckého kraje. V červnu 2009 obdržely České Radiokomunikace od Libereckého kraje vyjádření, že od záměru koupě Ještědu ustupují z důvodu jiných rozpočtových priorit.

V současné době České Radiokomunikace zvažují další nejvhodnější kroky, které by byly ku prospěchu této jedinečné památky.