České Radiokomunikace

Cloud už využívá více než 40 % firem

Pro většinu z nich je důležité mít svá data uložena v ČR.

12. 03. 2015 - Pro většinu z nich je důležité mít svá data uložena v ČR.

Nejnovější průzkum agentury Perfect Crowd mezi českými firmami odhalil zajímavá zjištění ohledně využívání cloudových služeb. Téměř tři čtvrtiny respondentů (73 %) z řad firem, které se aktuálně rozhodují pro cloud, uvedly, že vnímají jako riziko ukládání svých dat mimo území České republiky. Z dotázaných 130 firem jich zatím cloudová řešení využívá 41 %. Ze zbylých 59 % o implementaci již dnes uvažuje téměř čtvrtina (21 %). Záruku umístění dat v České republice dávají společnostem České Radiokomunikace, které právě v oblasti ICT služeb na trhu posilují a za uplynulé dva roky zaznamenaly nárůst obratu v tomto segmentu o 400 %.

Dle zjištění průzkumu cloudová řešení využívá 41 % oslovených firem, typicky pro aplikace jako je například CRM řešení nebo datové úložiště, ale již i pro kritické firemní aplikace. Z respondentů, kteří cloud dosud nevyužívají, je téměř čtvrtina (21 %), kteří o přechodu na cloudové řešení právě uvažují. Hlavním argumentem firem pro případné nezavádění cloudu jsou obavy z nízké bezpečnosti dat. Zhruba 50 % respondentů však shodně uvedlo, že by jejich důvěru zvýšila možnost šifrování či osobní prohlídka technického zázemí datového centra (61 %). Konkrétně šifrování je něco, co je pozitivně vnímáno většinou firem (77 %), které cloud naopak využívají. Na druhou stranu, a to je trochu překvapující zjištění, samotné náklady na implementaci jsou pro firmy až druhořadé (31 %).

Obava 73 % respondentů z umístění citlivých firemních dat mimo území České republiky se v průzkumech objevuje dlouhodobě a nelze se jí příliš divit. Nepříliš přehledné legislativní normy, aféry typu „Snowden“ a neprůhlednost řady globálních cloudových služeb této obavě spíše nahrávají. Jistotu legislativně korektního umístění i bezpečnost dat tak firmy nacházejí u stabilních lokálních hráčů, jako jsou například ČRA. Prudký vzestup IT služeb, jež u ČRA za poslední dva roky zaznamenaly nárůst obratu o více než 400 %, zahrnuje i cloud. Za rok 2014 pak byly ČRA společností s nejrychleji rostoucími cloudovými službami na českém trhu. Dokladem může být i získané ocenění TOP 10 VMware partner 2014.

Průzkum byl pro ČRA zpracován společností Perfect Crowd. Během něho bylo dotázáno 130 firem působících v České republice s více než 45 zaměstnanci a obratem větším než 50 milionů Kč. Osloveni byli IT ředitelé nebo lidé rozhodující o investicích do IT.

ICT řešení Českých Radiokomunikací