České Radiokomunikace

Cloudové služby se mění podle požadavků zákazníků

Cloudové služby se mění podle požadavků zákazníků
Jak požadavky zákazníků ovlivňují samotný vývoj cloudových služeb nám řekl Miloš Mastník, obchodní ředitel CRA. Využívání cloudových služeb je pro řadu firem, a to zejména těch menších a mladých, samozřejmostí. Firmy se díky cloudu stávají pružnější a výkonnější.

Tlak konkurence však působí i na tradiční a velké firmy, které využívaly a využívají vlastní infrastrukturu. Pokud takové firmy nepřecházejí na cloud kompletně, minimálně své vlastní IT doplňují cloudovými službami od externích poskytovatelů. My poskytujeme cloudové služby již od roku 2011. Vždy jsme se snažili vycházet vstříc potřebám konkrétních zákazníků.

O jaké cloudové služby je dnes mezi firmami největší zájem?

„Nelze říci, že zákazníci by měli větší zájem o nějaký konkrétní typ cloudu. Vždy se to odvíjí od konkrétních požadavků. Jedna skupina zákazníků vyžaduje vyšší míru individualizace a osobního přístupu. Pro takové zákazníky je vhodný typ cloudu, kterému se říká virtuálně privátní cloud (VPC). Svojí efektivitou se tento typ blíží veřejnému cloudu, ale stále přináší výhody privátního cloudu. Další skupina firemních zákazníků vyžaduje jiný přístup – mají specifické nároky na dostupnost služby nebo zabezpečení. Pro takové zákazníky se právě hodí privátní cloud. Velký zájem zaznamenáváme o model, kdy zákazník platí za služby podle toho, jak je využívá (model pay-as-you-go). CRA v rámci svých služeb také poskytují cloudové služby, které jsou vhodné pro specifické zákazníky – např. pro e-shopy nebo mediální domy, kde se v provozu uplatňuje škálování – tedy uzpůsobení cloudového prostředí a jeho výkonu aktuální potřebě zákazníka.“

Jaká je návratnost cloudových služeb pro firmy, které je začnou využívat namísto řešení provozovaných ve vlastních datových centrech? Vyvíjí se nějakým způsobem výhody a přínosy cloudových služeb?

„Přechod do cloudu znamená především jiný způsob uvažování, změnu v provozních zvyklostech. Je problematické vyčíslit, kolik právě který zákazník ušetří. Ta skutečná hodnota se objevuje zejména v agilnějším přístupu v provozu. Schopnosti realizovat ale i opouštět projekty, které chce firma vyzkoušet. A dnes stále populárnější automatizace správy. Takové změny dlouhodobě přináší nesporné úspory a dokonce i snížení běžných rizik.

V některých projektech ušetříte již ve fázi zřízení, může jít i o desítky procent. Jindy cloud přinese odstranění rizik. Největší potenciál má však úspora vzniklá ze změny uvažování a využívání zdrojů. To vše naráží na schopnost implementovat agilní přístup do procesů firmy. Není to nezbytně nutné, zároveň takovou změnu cloud dovoluje a může vést k dlouhodobým úsporám či naopak zlepšení výsledků samotných projektů.“

Na co se musí firma přecházející do cloudu připravit? Jaké garance by měla firma od poskytovatele cloudových služeb požadovat?

„Firmy s vysokou mírou objektivizace svých rizik a interních požadavků jsou dnes na cloud v podstatě připraveny. Cloud se pak stává pouze jinou formou dodání obdobné služby.

Naopak firmy, jež svou infrastrukturu lepí „jak to přichází“, se mohou potýkat s problémem vyčíslit si skutečné potřeby. Překvapením se stává, která rizika vlastně řešit chtějí, či nechtějí – to chápu jako interní rozhodnutí firmy a manažery to staví před nelehké situace. Je to přece jen přechod do určitého statistického světa, řeší se pravděpodobnost nastalé situace a vzniklé škody a může se zdát, že to odporuje zdravému a selskému rozumu.

Požadované garance by pak měly odpovídat faktu, že poskytovatel ručí za rizika a to formou SLA. Právě globálnost cloudů dovoluje, aby u poskytovatele určitá míra statistiky fungovala a on svoji službu designoval s tímto ohledem. A tím pádem za to také nesl odpovědnost.“

Měla by si česká firma raději zvolit českého poskytovatele cloudových služeb, nebo na tom nezáleží?

„Záleží o jaký typ firmy, organizace a jaký typ informací, které chce firma do cloudu ukládat, se jedná. Cloud mimo ČR tak může být legislativní problém. Rozdíl je to i z pohledu latence. Jestli vaše data putují z Prahy do Prahy, z Prahy do Dublinu či dokonce z Prahy do San Francisca, je propastný rozdíl v rychlosti odezvy i v reálné přenosové rychlosti. A pro řadu firem je „pohodlnější“ vědomí, že jejich data jsou umístěna v nějaké blízké lokalitě.“

Jaké cloudové služby se budou v blízké budoucnosti nejvíce rozvíjet?

„Trend cloudových služeb vidíme v tzv. hybridním cloudu. Ten nabídne efektivní propojení vlastní infrastruktury zákazníka se službami poskytovatele. Zákazník bude moci využívat svou, již investovanou, infrastrukturu a zároveň cloud od externího dodavatele. To vše dle aktuálních potřeb a v jednom, plně integrovaném prostředí.“

Jaké zásadní investice čekají poskytovatele cloudových služeb?
„Vývoj technologií jde neustále kupředu. Cloudový poskytovatel v podstatě neustále investuje do něčeho nového a řeší, co, kdy a v jakém sledu bude implementovat. Je to kontinuální proces a proto více než na míře investic záleží, jak jsou tyto vybírány a jak jsou technologie implementovány a jak moc je takový proces pro poskytovatele bolestný.

V současné době je to tedy hodně o schopnosti lidí, jejich znalostech a jejich neustálém rozšiřování, protože to usnadňuje implementace jako takové a tvoří funkční celky, kterými cloudy jsou.“