České Radiokomunikace

Co by měli IT manažeři vědět o budoucnosti cloudu?

Co by měli IT manažeři vědět o budoucnosti cloudu?
Podnikové IT systémy jsou stále častěji připravovány jako hybridní architektura, kdy aplikace musí fungovat na platformách, které jsou pro ně nejvýhodnější – ať už na místě, ve veřejném či privátním cloudu, aplikace vlastní nebo třetích stran. Stále více firem směřuje tímto směrem a je pro ně důležité, aby jejich datacentra byla plně propojena a co nejflexibilnější.

Taková zařízení umožní společnostem připojit cokoliv a kdykoliv. Ať se jedná o poskytovatele sítě, partnery, zákazníky, provozovatele aplikací nebo coudových služeb mimo datacentra.

Podle Drew Leonarda, viceprezidenta pro globální kolokaci společnosti CentruyLink, „…to organizacím umožní připojit se tam, kam potřebují a kdy to potřebují, ať už se to týká síťových operátorů, vlastních partnerů nebo zákazníků, poskytovatelů aplikací nebo cloudových služeb mimo datová centra. To znamená připojení domácích kanceláří, připojení dalších poskytovatelů datových center, připojení interních datových center a připojení k různým poskytovatelům cloudu prostřednictvím různých sítí a vlastních síťových konfigurací.“

Klíčovým požadavkem pro budoucnost je flexibilita. „Svět se rychle mění a zákazníci potřebují vyrovnávat provozní zatížení mezi kolokací a cloudem,“ říká Leonard. „Zákazníci společnosti CenturyLink již požadují větší flexibilitu v rámci svých smluv. Maximální úroveň flexibility vám umožní dynamicky přesouvat provozní zatížení mezi dostupnými zdroji, a to nejen v rámci jednoho datového centra, ale v rámci více datových center.“

Pro zajištění flexibility by podniky měly podle Kelly Morgan, ředitele Research 451, vyhodnotit dvě kategorie propojení. „Všechny tyto aktivity znamenají, že datová centra budou v budoucnosti schopny nabídnout mnohem více možností z hlediska síťového připojení a přístupu k poskytovatelům cloudu a SaaS. A co víc, mnoho společností chce ušetřit čas potřebný k řízení všech těchto různých dodavatelů.“

Podle Research 451 stále více datových center nabízí software pro správu, který zákazníkům umožňuje vidět a řídit všechny tyto různé části. Tento software dovoluje podnikům např. směrovat provozní zatížení či zjistit kolik energie a přenosové kapacity spotřebuje.

„Z dlouhodobého hlediska to podnikům umožní zefektivnit způsob využívání těchto zdrojů,“ říká Morgan. „Pomůže jim kompletně vidět a spravovat celý hybridní IT hardware a software jako jeden systém. Zatím jsme sice ještě tak daleko nedospěli, ale je to cesta, kterou se oblast datových center snaží jít.“