České Radiokomunikace

CRA BareMetal as a Service

BareMetal (BMaaS) je službou pronájmu, ať již dlouhodobého nebo krátkodobého, fyzického serveru. V našem případě je služba postavena tak, aby šlo o fyzické železo se specifickým zaměřením na konkrétní workload.

Zákazník objednáním BMaaS systému získává přístup k vyhrazené části – instanci daného systému a jeho další užití, stejně jako doba užívání je zcela v jeho režii. Systémy jsou vždy plně součástí definovaného síťového cloudového prostředí, je tedy možné je dále kombinovat se systémy služeb Media Cloud Infrastructure (MCI) či Business Cloud a kombinovat tak celé prostředí z různých prostředků, různých SLA a to za účelem zvýšení efektivity celého prostředí a výsledné funkčnosti. Příkladem takového užití může být provozování výkonného webu s video obsahem, který může běžet na platformě MCI a z výkonnostních důvodů bude jeho součástí jedna instance BMaaS, kódující realtime nabízená videa. Není již nutné systém integrovat dohromady, obě platformy jsou na takové využití připravené.

Službou je samotná instance (poskytnutá část systému) či více instancí daného systému, jež jsou dále plně v režii zákazníka. Poskytnuté prostředky jsou ovládány shodně se stávajícími systémy Cloudu. Řízení služeb ze strany zákazníka probíhá v rámci jednotného webového prostředí poskytovaného pro Media Cloud Infrastructure a zákazník může využít shodný mechanismus automatického zřizování těchto služeb. BMaaS se tak stává integrovaným prvkem MCI.

Proč mít službu právě u nás?

Služba je součástí ostatních cloudových služeb. Významnou výhodou je tedy možnost rozdělení systémů zákazníka mezi různé cloudové systémy, BareMetal systémy a další, přesně tak, jak je daným workloadem požadováno. Tedy možnost využití právě takové infrastruktury, kterou zákazník právě potřebuje pro jednotlivé řešené úlohy. Kódování videa může být zajišťováno BMaaS, kdež samotné weby poběží na MCi, přičemž vedle může existovat robustní ERP systém, a to vše v rámci jednoho IT světa v rámci CRA Optimalizace pro daný workload přináší úplně nové možnosti z hlediska pracování dané úlohy.

BMaaS ocení zákazníci se speciálními požadavky na workload, zejména ze sféry AI, BigData či vyžadující speciální aplikaci pro krátkodobé, nebo dlouhodobé využití.