České Radiokomunikace

České Radiokomunikace chystají další expanzi v IoT, spolupracují se 60 partnery

CRA dále expandují v oblasti internetu věcí, předpokládají velký růst celého odvětví v roce 2019. Ve spolupráci s partnery nabízejí zákazníkům komplexní řešení a pokračují v rozšiřování LoRaWAN sítě. 

Praha, 18. října 2018 – České Radiokomunikace (CRA) dále expandují v oblasti internetu věcí, předpokládají velký růst celého odvětví v roce 2019. Ve spolupráci s partnery nabízejí zákazníkům komplexní řešení a pokračují v rozšiřování LoRaWAN sítě. CRA IoT síť pokrývá celou Českou republiku v úrovni měst nad 5 000 obyvatel. V síti je momentálně zapojeno několik desítek tisíc aktivních zařízení. Nejvíce projektů se týká smart utility – měření a monitoringu v oblasti energetiky a vodárenství. Na druhém místě je oblast smart cities. Kromě komerčních subjektů CRA spolupracují s municipalitami, kraji a vědeckými a univerzitními centry.

CRA se aktuálně při rozšiřování vlastní LoRaWAN sítě zaměřují na místa s menší hustotou osídlení a především na pokrytí dle reálné poptávky.

 „Neustále pracujeme na rozšiřování pokrytí naší IoT sítě a rozšiřování našich IoT služeb. Mnohem větší smysl, než živelné zahušťování sítě, nám dává pokrývání na základě poptávky a reálných projektů. Na základě zkušeností, které už z některých projektů máme, předpokládáme, že v příštím roce se dočkáme velkého růstu. Uvědomujeme si, že nelze obsluhovat celý trh samostatně, proto jsme začali spolupracovat s řadou partnerů, ať už technologických nebo obchodních. Aktuálně třeba spouštíme ve spolupráci s IBM projekt monitoringu pohybu pracovníků v povrchových dolech a lomech, jehož cílem je mimo jiné zefektivnění řízení bezpečnosti práce. Dále se jedná o projekty pro průmysl, chytrá města, máme ale i projekty, které se týkají koncových uživatelů,“ říká Miloš Mastník, obchodní ředitel CRA.

CRA spolupracují s Moravskoslezským krajem, který funguje jako - „virtuální operátor“ LoRaWAN sítě. Tarif, který od CRA odebírá, následně distribuuje v rámci rozvoje podnikání místním podnikatelům a komerčním subjektům pro jejich projekty.

Jedním z největších partnerů CRA v oblasti IoT je společnost IoT.water, která nabízí řešení nejen pro vodárenství. Celý ekosystém měření zahrnuje zpracování dat z pochůzek i fyzických odečtů a samozřejmě smart metering. Přehledné zobrazení dat je k dispozici pro vodárenskou společnost i koncového uživatele. Ten díky mobilní aplikaci může nastavovat limitní spotřebu a je například informovaný v případě havárie. IoT.water využívají pro smart metering CRA LoRaWAN síť zejména pro pokrytí v oblastech deep indoor, kde je nemožné využívat jiné typy senzorů a bezdrátových sítí.

Společnost VisionQ, která vyrábí a dodává bateriové autonomní odečítače elektroměru Eliot, přivádí IoT přímo až ke koncovým uživatelům. Zařízení jim poskytuje informace o spotřebě elektřiny tak, aby si ji mohli sami online efektivně řídit. Komunikuje prostřednictvím sítě LoRaWAN a umožňuje hlídat a regulovat spotřebu elektrické energie, včetně pravidelné informace o útratě ve vztahu k zaplaceným zálohám.

Řešení Bressner Technology nabízí sledování rizikových událostí a fyzikálních veličin okolního prostředí. Systém vyhodnocuje informace zaslané bezdrátovými senzory zapojenými do LoRaWAN sítě (např. senzor detekující otevření dveří, senzor pro sledování hladiny vody), a pokud se jedná o nestandardní, krizovou situaci, upozorní okamžitě uživatele prostřednictvím automatického telefonního hovoru či SMS.

Společnost Vínoservis pomocí bezdrátových senzorů zapojených do sítě LoRaWAN monitoruje podmínky a teploty při skladování vína a potravin. Systém sleduje přednastavené „bezpečné“ teploty a podmínky a při jakémkoliv výkyvu a nestandardní situaci posílá upozornění a notifikaci.

CRA také spolupracují s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov (UCEEB) při ČVUT, a to v rámci projektu tzv. „living labu“ – bezbariérové garsoniéry, kde se testují vyvíjené smart technologie v praktickém životě. Základem je inteligentní elektroinstalace, která umožňuje plnou interakci s bytem. Na síti LoRaWAN komunikují například dálkové odečty energií speciální čidlo na kontrolu kvality vnitřního prostředí.“

CRA i nadále pokračují v edukaci v oblasti IoT - pořádají odborné konference a soutěžní aktivity. V současné době probíhá třetí ročník Czech IoT Summer Jam. Soutěž je určena programátorům – studentům a absolventům vysokých škol, start-upům, firmám a technologickým nadšencům. Úkolem soutěžících je vytvoření prototypu aplikace, která zpracovává právě data ze senzorů přenášená pomocí technologie LoRaWAN. Soutěžící mohou mimo jiné pracovat s daty ze senzorů umístěných v rámci „living labu“ UCEEB, dále jsou k dispozici čidla pro projekty v oblasti smart utility, smart cities, smart agriculture. Soutěž Czech IoT Summer Jam vyvrcholí 23. listopadu 2018 softwarovým hackathonem.

CRA nabízí i IoT cloud, který je technologicky neutrální, lze ho využít pro jakoukoliv platformu mimo LoRa a je rovněž kompatibilní i s analytickými a business intelligence nástroji třetích stran. Ve spolupráci s partnery v rámci LoRa Alliance nabízejí služby IoT roamingu, který umožňuje propojení s operátory IoT služeb (na platformě LoRa) v dalších zemích.

 Tisková zpráva ke stažení

Stáhněte si aplikaci CRA, vše o produktech, interaktivně na jednom místě: