České Radiokomunikace

CRA otvírají nové datové centrum Cukrák

CRA otvírají nové datové centrum Cukrák

CRA posilují svou pozici v oblasti datových center. Otevírají datové centrum Cukrák, které má kapacitu téměř 80 racků. Investice do datového centra dosahují desítek milionů korun.

Pro vybudování nového datového centra využily CRA své vlastní prostory v rámci vysílače Cukrák, které se uvolnily v souvislosti se změnou technologií potřebných pro vysílání. CRA využívá stávající budovy pro nové technologické služby co nejčastěji. Aktuálně vybudované datové centrum Cukrák je už celkově 8. datovým centrem CRA.

„Využívání stávajících budov k novým účelům, které vycházejí z naší nabídky služeb, je trendem, kterému se věnujeme již několik let. Umožňuje nám to také poměrně rychle reagovat na situaci na trhu a připravit nové kapacity v okamžiku, kdy jsou potřeba,“ říká generální ředitel CRA Miloš Mastník. „Velmi bezpečné, pro technologie vhodné a energeticky dostatečně zásobené budovy vysílačů jsou ideální právě pro budování datových sálů, příkladem jsou už fungující sály na Strahově, v Ostravě, Brně a nebo Pardubicích,“ doplňuje Miloš Mastník. „Využitím a modernizací stávajících prostor navíc zajistíme efektivnější a šetrnější provoz budov a zároveň omezíme potřebu budovat prostory nové, což je i v souladu s naší dlouhodobou ESG strategií,“ uzavírá Miloš Mastník.  

Kapacita nového datového centra Cukrák je až 78 racků. Stejně jako u všech datových center, i u DC Cukrák je kladen důraz na bezpečnostní parametry, z hlediska fyzické i kybernetické bezpečnosti.