České Radiokomunikace

CRA pronajímají infrastrukturu společnosti T- Mobile, momentálně na více než 200 objektech

České Radiokomunikace (CRA) prodlužují kontrakt s mobilním operátorem T- Mobile.  Až do roku 2038 může společnost
T-Mobile využívat prostor na všech vysílacích věžích i dokrývačích CRA. Momentálně T- Mobile využívá 202 objektů CRA.

Větší flexibilitu při instalaci 5G zařízení a vyšší dostupnost signálu primárně v rurálních oblastech přinese společnosti T- Mobile prodloužení kontraktu s CRA. Operátor může využít kterýkoliv z přibližně 600 objektů CRA, momentálně využívá pro umístění svých zařízení zhruba třetinu z nich.

„Naše infrastruktura je jedinečná, v českých i evropských poměrech. Jsme rádi, že její kvalitu oceňují naši klienti a že napomáhá zlepšit jejich služby pro koncové uživatele mobilních služeb. Jsme potěšeni, když můžeme být pro naše klienty dlouholetým a stabilním partnerem, což se odráží v délce podepsaného kontraktu,“ říká obchodní ředitel CRA Petr Možiš.

České Radiokomunikace vlastní infrastrukturu pro rozhlasové a televizní vysílání, která je vhodná i pro telekomunikační služby a šíření mobilního signálu. Rozsahem a umístěním se jedná o unikátní soubor objektů v rámci Česka i celé Evropy.