Související služby

DAB (Digitální rozhlasové vysílání)

Digitalizace rozhlasového vysílání je nezbytnou součástí přechodu z analogového světa do světa digitálního. Oproti klasickému FM a AM vysílání nabízí celou řadu doplňkových služeb pro posluchače. Propojení s internetem pak otevře nové možnosti inzerce pro provozovatele rozhlasového vysílání, tak brilantně čistý zvuk pro posluchače. Vedle širší programové nabídky se pro posluchače zpřístupní celá řada nových služeb, jako je například elektronický programový průvodce, radiotext, slideshow nebo přenos webových stránek na displej rozhlasového přijímače.

Proč dab?

Digitalizace rozhlasového vysílání v ČR je nezbytným krokem pro udržení konkurenceschopnosti rozhlasu vůči ostatním vysílacím platformám.

Výhody

 • Možnost propojení s internetem a dalšími technologiemi
 • Vynikající příjem i v členitých oblastech, větší dosah
 • Optimalizace ceny za vysílání pro vysílatele
Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři

Bližší informace

Přechod na nové technologie rozhlasového a televizního vysílání je celosvětový trend související se stále se zvyšující poptávkou po kmitočtových pozicích. Digitální rozhlasové vysílání umožní do stejného kmitočtového rozsahu (kanálu) umístit několikanásobně více přenášených programů při vysoké kvalitě poslechu, a to i v mobilních prostředcích. Úsporou prostoru v kmitočtovém spektru bude umožněno rozšíření programové nabídky a implementace zcela nových služeb.

Nalaďte si digitální rozhlas již dnes!

České Radiokomunikace dočasně přerušily pilotní digitální rozhlasové vysílání z vysílače Praha - Strahov, aby dne 6. 8. 2015 zahájily experimentální digitální rozhlasové vysílání ve spolupráci s Českým rozhlasem z vysílače Praha - Žižkov.

Experimentální vysílání ve spolupráci s Českým rozhlasem

Experimentálním digitálním rozhlasovým vysíláním pokrýváme 17% obyvatel ČR v regionu Praha a střední Čechy. Vysílání probíhá z vysílače Praha - Žižkov. Efektivně vyzářený výkon je 20 kW ERP, polarizace V, kanál 12C (III. TV pásmo). Vysílání je časově omezeno do 30. listopadu 2016.

Naší strategií i nadále zůstává vysílat ve III. TV pásmu a maximálně podporovat nový vysílací standard, který rozhlasovým posluchačům přinese širší výběr z většího počtu rozhlasových stanic, o mnoho kvalitnější poslech a zcela nové služby s přidanou hodnotou. Důležitým předpokladem úspěšného rozvoje digitálního rozhlasového vysílání je liberalizace rozhlasového trhu.

Jak naladit experimentální digitální rozhlasové vysílání DAB+ v Praze a středních Čechách?

 • Na T-DAB+ přijímači s podporou III. TV pásma nalaďte kanál 12C
 • Konkrétní návod na ladění přijímače a uložení programů do předvoleb je součástí návodu k použití každého typu přijímače
 • Programová náplň - stanice Českého rozhlasu

Mapa pokrytí

Zdroj: Výpočet pokrytí dle metody ITU-R P.1546-2

Proč podporujeme digitální rozhlas?

Pozemní příjem rozhlasového vysílání je v současné době, podobně jako je tomu u televizního vysílání, dominantním způsobem příjmu pro většinu posluchačů. Mezi jeho hlavní výhody patří vysoké pokrytí, mobilita, nezávislost na datových sítích a velmi vysoká penetrace rozhlasových přijímačů, které jsou integrovány i do spotřební elektroniky, jako jsou například mobilní telefony nebo MP3 přehrávače.

Digitální rozhlasové vysílání umožní k posluchači přenést násobně více rozhlasových kanálů v lepší kvalitě než prostřednictvím analogových sítí. Vedle širší programové nabídky se pro posluchače zpřístupní celá řada nových služeb, jako například elektronický programový průvodce, radiotext, slideshow nebo přenos webových stránek na displej rozhlasového přijímače.

Výhody digitálního rozhlasového vysílání

 • Rozšíření programové a žánrové nabídky
 • Kvalitnější zvuk srovnatelný s poslechem CD
 • Možnost záznamu do vnitřní paměti přístroje nebo na externí paměťové médium
 • Jednoduchá volba programu a možnost doprovodných informací
 • Možnost sledování TV na mobilních přístrojích - DMB
 • Možnost propojení s internetem a dalšími technologiemi
 • Vynikající příjem i v členitých oblastech, větší dosah
 • Možnost přispět k ekologii rádiového záření a zefektivnit vynaložené náklady pro rozhlasové společnosti
 • Optimalizace ceny za vysílání
 • Zvýšení atraktivity a konkurenceschopnosti rozhlasového vysílání díky doplňkovým službám
 • Zvýšení výnosů z digitálních doplňkových služeb
 • Efektivnější využíití frekvenčního spektra
 • Zvýšení spolehlivosti
 • Přijímač automaticky naladí všechny dostupné stanice a nabídne jejich přehledný seznam
 • V DAB vysílání je možné přenášet "radiotext" s aktuálními informacemi o názvu poslouchané skladby,k jejím žánru a dále i aktuální zprávy či dopravní informace
 • Některé přijímače rovněž disponují možností pozastavit si živé vysílání a spustit jej se zpožděním

Systém T-DAB je obecně vhodnější pro vysílání rozhlasu, zejména s ohledem na příjem v přenosných rádiích a autorádiích. Kromě vyšší kvality zvuku nabízí také doprovodné informace, třeba textové informace na displeji rádia.

Jak chceme rozvíjet rozhlasové vysílání

V současné době patří mezi největší bariéry rozvoje rozhlasového vysílání nedostatek frekvencí pro nové programy a omezené možnosti rozvoje nových služeb s přidanou hodnotou. Proto České Radiokomunikace iniciují projekt digitalizace rozhlasového vysílání, který by měl přinést nové možnosti jak pro posluchače, tak vysílatele.

Další kroky k úspěšnému zahájení digitalizace

 • Vytvoření společného pracovního týmu včetně zapojení regulátorů
 • Stanovení jednotné národní strategie pro rozvoj DAB+
 • Liberalizace rozhlasového vysílání prostřednictvím změny příslušných zákonů
 • Zajištění atraktivního obsahu a nových služeb
 • Dostupnost ditgitálních přijímačů ve všech cenových kategoriích a automobilech

ČTĚTE TAKÉ - Digitální rozhlas - časté dotazy posluchačů