České Radiokomunikace

Data centra nejsou odsouzena k záhubě

Data centra nejsou odsouzena k záhubě
V technických kruzích si můžeme všimnout dvou hlavních chyb: spěch k řešením budoucnosti a jejich ironické zavržení, pokud nepřicházejí tak rychle, jak jsme předpokládali. Díky tomu vznikají některé mýty, které pohřbívají stávající řešení a zároveň znevažují technologie, které teprve přicházejí.

Podívejme se na první mýtus – navyšování výdajů na cloudová řešení znamená postupný zánik datacenter. Tento mýtus pomohl nastartovat analytik David Cappuccio ze společnosti Gartner. Cappuccio totiž předpovídá, že svá datacentra uzavře do roku 2025 až 80 % firem (v porovnání s 10 %, které se takto rozhodly v roce 2018). Cappuccio vychází z těchto důvodů: „stále rychleji se rozšiřující nabídka cloudových uložišť, IoT, edge computingových, SaaS a dalších služeb způsobí to, že důvodů pro setrvání u tradičních datacenter bude čím dál méně.“

Důvodem je práce s daty. Původně pro klasická datová uložiště nemělo smysl tlačit data ke zpracování do cloudu a nyní se situace otáčí. Čím dál tím více dat se rodí a ukládá přímo v cloudu a stále více dat je v něm analyzováno a zpracováváno.

A přesto data centra neumírají.

David Linthicum napsal v komentáři na analýzu výdajů na datová centra od Synergy Research Group: „S růstem cloudu nepřichází pokles v investicích do data center. Navzdory všem předpovědím, že cloud rychle nahradí tradiční data centra. Většina věřila, že dolar utracený za cloud, byl dolar neutracený za tradiční datová centra. Zdá se, že tomu tak ale není.“

Ať už jsou ovšem důvody jakékoliv, i přes nárůst cloudových služeb až 97 % všech výdajů na IT v enterprise segmentu zůstává on-premises.

 

Klasická data centra mají před sebou ještě dlouhou budoucnost.