České Radiokomunikace

Děvín dostane nový DVB-T vysílač

(Praha, 12. března 2009) – České Radiokomunikace připravily na 17. března dopravu a instalaci nové vysílací technologie na stanoviště Děvín u Mikulova. Transport potřebné technologie proběhne za pomocí vrtulníku. Po instalaci nové vysílací technologie bude z Děvína nejpozději 31. března spuštěno digitální televizní vysílání, které přispěje k vyššímu pokrytí jižní Moravy digitálním signálem. Děvín se tak stane jedenáctým vysílačem multiplexu 2 a rozšíří jeho celkové pokrytí na 57 % populace České republiky.

12. 03. 2009 - (Praha, 12. března 2009) – České Radiokomunikace připravily na 17. března dopravu a instalaci nové vysílací technologie na stanoviště Děvín u Mikulova. Transport potřebné technologie proběhne za pomocí vrtulníku. Po instalaci nové vysílací technologie bude z Děvína nejpozději 31. března spuštěno digitální televizní vysílání, které přispěje k vyššímu pokrytí jižní Moravy digitálním signálem. Děvín se tak stane jedenáctým vysílačem multiplexu 2 a rozšíří jeho celkové pokrytí na 57 % populace České republiky.

Přípravné práce spojené s dopravou a následnou instalací technologie budou trvat několik dní, po samotné instalaci pak ještě zhruba týden zaberou dokončovací práce. Kromě instalace vysílače bude na Děvín umístěn i provizorní anténní systém, který bude zajišťovat digitální vysílání až do finální instalace nového anténního systému na podzim letošního roku. Montáž budou zajišťovat dvě skupiny pracovníků. Ty se budou řídit nejen pokyny bezpečnosti práce (BOZP) ale i pokyny pracovníků ochrany chráněné krajinné oblasti, neboť se vysílač nachází v CHKO Pálava. „Plánování jednotlivých kroků probíhá i v úzké spolupráci s ekology. Naší snahou je předejít jakémukoliv poškození nebo negativním dopadům na unikátní faunu a floru Pálavy,“ říká Jiří Vykydal, vedoucí útvaru rozvoje a investic Českých Radiokomunikací.

Rozsáhlá jednání s ekology a ochranáři měla za cíl předejít možnému narušení přirozených procesů v přírodě CHKO. Proto byl zvolen realizační termín v polovině března, kdy příroda ještě „spí“ a také proto byl zvolen bezkontaktní způsob dopravy vrtulníkem tak, aby příroda zůstala nedotčena. Druhá etapa digitalizace Děvína bude probíhat na podzim. Její součástí bude výměna hlavního anténního systému a rozšíření programové nabídky tak, aby co nejdříve mohlo být vypnuto analogové TV vysílání.

Vzhledem k umístění vysílače mimo městskou aglomeraci, nebudou dopravu technologie doprovázet žádná speciální bezpečnostní omezení pro obyvatele.

Po dokončení prací bude z Děvína od 31. března šířen digitální signál multiplexu 2 na čtyřicátém kanálu. K úplnému vypnutí analogového vysílání by pak mělo dojít v červnu 2011. Bližší informace dohledáte na webových stránkách www.radiokomunikace.cz nebo na speciálních informačních stránkách o digitalizaci www.digistranky.cz.