České Radiokomunikace

Digitalizace má být chytrá a věci mají být pod kontrolou

Digitalizace má být chytrá a věci mají být pod kontrolou

Do roku 2021 jsme vstoupili s vírou, že konečně dáme sbohem extrémně turbulentním a nepříznivým časům a postavíme celosvětovou i českou ekonomiku opět na nohy. V nastupující revitalizaci a transformaci firem bude zcela jistě hrát významnou roli také internet věcí.

Pandemie COVID-19 zahnala mnohé firmy a organizace do paradoxní situace. Z jedné strany je i jejich zaměstnance přinutila mnohem více spoléhat na informační technologie, z druhé strany především kvůli celkovému drastickému propadu ekonomiky přiměla většinu z nich pozastavit nasazování inovativních řešení.
Analýzy IDC nicméně předpovídají, že propad je pouze dočasný a do roku 2024 dosáhne procento růstu výdajů na IT opět dvouciferných hodnot. Podle IDC bude jedním z klíčových prvků návratu k růstu právě internet věcí. Tahouny ve využívání IoT technologií, aplikací a řešení budou zejména stále více propojené a digitalizované zdravotnictví, chytré kanceláře a práce z domova, monitoring polohy nebo pohybu, zlepšování kvality života ve městech a regionech a především rychle se rozvíjející automatizace průmyslové i zemědělské výroby. Předpokládá se, že IoT výrazně přispěje i ke zvýšení flexibility a operativnosti dodavatelsko-odběratelských procesů značně pošramocených pandemií.

Miliardy propojených zařízení

Množství propojených IoT zařízení v poslední době raketově rostlo a nehledě na pandemii v roce 2020 dokonce přesáhlo počet „ne-IoT“ zařízení, tj. např. počítačů, tabletů nebo chytrých telefonů připojených ke klasickému internetu. Ke konci roku 2020 připadalo z celkového počtu 21,7 miliardy celosvětově propojených zařízení 11,7 miliardy, tj. 54 %, na zařízení IoT. Studie předpokládají, že v roce 2025 dosáhne celosvětově počet připojených IoT zařízení hodnoty 30,9 miliardy.

(Ne)bezpečné IoT sítě

Podle bezpečnostní společnosti SonicWall počet kybernetických útoků v roce 2020 sice poklesl, nicméně jejich cílení a úspěšnost výrazně vzrostly. Mimo jiné o 40 %, tj. bezmála o 200 milionů, narostlo množství ransomware útoků a o 30 % se zvýšil také počet útoků cílených na IoT. Bezpečnost IoT je tudíž prvořadou záležitostí. Statistiky navíc ukazují, že 98 % IoT provozu není vůbec šifrováno, a umožňuje tak snadno získat osobní údaje či neveřejné informace, nebo že 57 % zařízení obsahuje středně až vysoce nebezpečné zranitelnosti a pro hackery je snadnou kořistí. Výběr zkušeného a spolehlivého dodavatele IoT řešení s prokazatelnou úrovní bezpečnosti sítě i koncových zařízení, popř. využití služeb IoT cloudu proto hraje zásadní a klíčovou úlohu.

Vyspělé přenosové sítě

IoT přenosové technologie prošly za posledních několik let jen těžko představitelným rozvojem. Mezi léty 2010 až 2019 činil meziroční přírůstek počtu aktivních IoT připojení 43 % a do budoucna se předpokládá nárůst nejméně o 27 % za rok. Naprosto neočekávaný úspěch zaznamenaly tzv. LPWAN technologie. Patří k nim, s celosvětovým podílem 41 % aktivních připojení, také sítě LoRaWAN vyvíjené skupinou firem s názvem LoRa Alliance. Členem aliance jsou i České Radiokomunikace. Moderní síť LoRaWAN, kterou České Radiokomunikace provozují, je spolehlivá a bezpečná síť pro bezdrátové připojení k internetu věcí, a to i na velké vzdálenosti. Možnost dlouhodobého bateriového napájení senzorů, čidel nebo měřičů, obousměrná komunikace, ověřená vysoká bezpečnost, ideální pokrytí území České republiky a IoT propojení do více než 25 zemí světa ji předurčují k opravdu širokému využití. Každé zařízení připojované do sítě navíc musí mít certifikaci CRA, což výrazně zvyšuje celkovou bezpečnost řešení.

Něco málo příkladů použití LoRaWAN CRA

České Radiokomunikace se dlouhodobě podílejí na řadě různorodých IoT řešení. Podívejme se teď alespoň na ta nejzajímavější.

Profesionální řešení pro sledování teploty ve zdravotnictví, farmacii nebo potravinářství

MEDICA WATCH je bezdrátové měření teploty externími sondami, které automatizuje rutinní monitoring teploty. Najde uplatnění zejména při sledování teploty v místnostech a lednicích, kde se skladují léky, které podléhají kontrolám ze strany SÚKL, ale také teploty v termostatech, inkubátorech a dalších zařízeních či prostorách. Snímané hodnoty z jednotlivých sond lze prostřednictvím uživatelské aplikace přehledně graficky zobrazit a dále zpracovávat. K dispozici je množství dalších užitečných služeb, např. upozornění při překročení minimální či maximální zvolené teploty, nastavení intervalu snímání nebo vytvoření auditní zprávy o teplotním chování. Řešení je možné jednoduše zakoupit na www.medicawatch.cz.

Dálkové odečty vodoměrů

Odečty vodoměrů bývaly a mnohdy ještě jsou nepříjemným zážitkem pro většinu zúčastněných. Někdo musí byty obejít a jejich obyvatelé si na něho musí udělat čas. A to není vždy jednoduché. Pokud se ovšem město, vlastníci bytů, SVJ nebo bytové družstvo nerozhodnou, že budou vodoměry odečítat na dálku. V oblasti měření odběru vody České Radiokomunikace spolupracují např. s firmou IoT.Water. V síti je v současnosti zapojeno  deseti tisíce aktivních zařízení, která průběžně odesílají data. Innogy Energo zase využívá IoT čidla pro sledování přenosu vyrobené tepelné a elektrické energie a také k měření dodávek elektrické energie zejména v segmentu maloodběratelů.

Senioři v domácí péči

Senior v domácí péči nezřídka potřebuje neustálý dohled a ne vždy je možné tento dohled zajistit v zařízeních se sociální péčí. IoT čidla mohou např. detekovat, zda klient vstal z postele či použil sociální zařízení, monitorovat jeho pohyb po domě nebo bytě, upozornit na opuštění určité oblasti, ale také sledovat teplotu v místnosti, odhalit záplavu v koupelně, únik plynu, požár nebo kouř. Senioři tak mohou dál bydlet ve svých bytech nebo domech a být při tom pod neobtěžujícím dálkovým dohledem buď rodiny, nebo specializované pečovatelské služby.

IoT v budovách i pod zemí

Výrazné zvýšení pokrytí signálem sítě LoRaWAN umožňuje komunikovat zařízeními i v hůře dostupných místech, tzv. deep indoor, a to až na 92 % území Prahy. Pokrytí deep indoor znamená dosah signálu až několik metrů pod povrch, do šachet, kanálů, sklepů nebo uvnitř budov. To mohou úspěšně využít zejména firmy z oblasti vodohospodářství, energetiky a správy majetku. Pomocí IoT zařízení je také možné včas odhalit poruchy špatně dostupných zařízení, úniky plynu nebo vody.

Vědět, co kde je

Díky zahuštění IoT sítě CRA v Praze je možné lokalizovat jakékoliv LoRaWAN zařízení na základě jeho vysílání, a to s přesností na nižší desítky metrů.

Pro lepší život ve městech a obcích

České Radiokomunikace spolupracují v oblasti IoT se Středočeským krajem. Kraj nabízí obcím, městským samosprávám nebo jím zřizovaným podnikům a organizacím komplexní infrastrukturní služby pro monitoring životního prostředí a dat některých dalších správních agend. CRA dodávají kompletní infrastrukturu včetně IoT cloudu, potřebný hardware i koncové aplikace a zajišťují jejich integraci. Sledovat lze vnitřní prostředí budov, např. množství CO2, teplotu, vlhkost, osvětlení nebo pohyb, environmentální hodnoty, jako jsou množství CO, NO2, SO2 či ozónu, teplotu, tlak, vlhkost, světlo, množství prachových částic nebo úroveň hluku. Veškeré naměřené hodnoty jsou v podobě tabulek a grafů k dispozici prostřednictvím webové aplikace včetně možnosti nastavit upozornění při překročení limitních hodnot.

Chytrá farma

Farmy a zemědělské podniky produkují velké množství dat, jejichž sběr a analýza je v současnosti převážně zajišťována manuálně a bez využití moderních IT systémů. Využití nových technologií umožňuje zemědělcům významně redukovat náklady a zásadně zvyšuje efektivitu hospodaření. Měřit lze například teplotu a vlhkost ve skladech komodit, množství srážek, teplotu a vlhkost v porostu, ovlhčení listů či podmínky v půdě nebo uskladněném obilí.

Jak si začít s IoT?

Není nic jednoduššího. Obraťte se na specialisty CRA. Poradí, navrhnou a realizují optimální řešení každému klientovi na míru. Pokud si chcete IoT vyzkoušet, stačí se podívat na www.beconnected.cz kde lze během několika sekund zřídit přístup. Podrobnější informace, detailní popisy rozmanitých řešení, reference a spoustu dalších zajímavostí ze světa IoT pak najdete na webu Českých Radiokomunikací ZDE a na portálu IoTPORT.cz.