České Radiokomunikace

Digitální transformace je více než jen buzzword

Digitální transformace je více než jen buzzword
Mnoho lidí vnímá digitální transformaci jenom jako buzzword; zastřešující termín, který prosazoval IT tisk, pro popis nástupu nových technologií. Ve skutečnosti jde o celkovou přeměnu podnikání tak, aby se přizpůsobilo měnícím se potřebám a požadavkům zákazníků, zaměstnanců a širšího podnikatelského prostředí. Ano, technologie tvoří velkou část této změny, ale je také ovlivněna kulturními a organizačními změnami, které činí každou cestu digitální transformace naprosto jedinečnou.

Jedním z názorů je ten, že digitální transformace je jen nahrazení zastaralých zařízení a využití nových technologií. To je z části pravda. Některé firmy mohou vnímat digitální transformaci jako příležitost k nasazení Office 365 pro vytvoření dynamického pracovního prostředí, zatímco jiné chtějí přesunout svoje servery off-premise a ukládat svoje data do cloudu.

Ale digitální transformace je mnohem více než jednoduchý technologický upgrade, jde o komplexní změnu v postoji, která umožní podnikům zůstat konkurenceschopnými v rychle se měnícím průmyslovým prostředím, udržet stávající zákazníky a získávat nové. Přijetí nových technologií je samozřejmě důležitá součást digitální transformace, ale k ní patří i změna firemní kultury s širokým dopadem na všechny v rámci firmy.

Jaké kroky by měly společnosti učinit pro úspěšnou digitální transformaci a jak bychom jí měli vnímat, si můžete přečíst zde: Why digital transformation is more than a buzzword