České Radiokomunikace

DVB-T2 krajská roadshow: Jihomoravský kraj

Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pokračujeme v sérii krajských roadshow. Cílem těchto akcí je informovat starosty a primátory obcí a měst jednotlivých krajů o blížících se termínech vypínání DVB-T a přechodu na nový standard DVB-T2. Účastníci jsou také informováni o krocích potřebných k zachování bezplatného pozemního příjmu televizního vysílání.

Po Jihočeském, Libereckém a Plzeňském kraji proběhla v kraji Jihomoravském další půldenní informační roadshow pro starosty a primátory obcí a měst. 

Akce byla zahájena prezentací Marcela Procházky (ředitele regulace CRA), který informoval zástupce jihomoravských municipalit a novináře o komunikační podpoře CRA, aktuální informovanosti a vybavenosti domácností, a také o technické vybavenosti a řešeních. Účastníci se dozvěděli i o krocích potřebných pro zachování bezplatného pozemního příjmu televizního vysílání a v neposlední řadě o nových termínech vypínání DVB-T a přechodu na nový standard DVB-T2.

Na něj navázal Dušan Matys (zástupce Asociace krajů ČR) s příspěvkem o programu podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 – jinými slovy, jak mohou státní, krajské a obecní instituce využít dotační program na nákup přijímačů DVB-T2 a úpravy společných televizních antén.

Závěrem vystoupil Jan Potůček jako zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, který sdělil, jak jsou české domácnosti připraveny na přechod DVB-T2.

Tyto prezentace jsou pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Svazu měst a obcí ČR, Společností vědeckotechnických parků ČR a Vědeckotechnického parku a podnikatelského inkubátoru TITC (Technology Innovation Transfer Chamber).

Více informací o roadshow najdete na stránce www.cra.cz/roadshow.