13.03.18

eBay má patent pro měření efektivity datových center

eBay má patent pro měření efektivity datových center

Základní myšlenkou je měření množství energie, kterou datové centrum potřebuje k provedení jedné specifické transakce na eBay (vyhledávání zalistování produktu, nákup…). Metrika vyjadřuje množství transakcí, které systém zpracovává za sekundu na watt.

Patent udělen v lednu 2018 a popisuje metodu systému v reálném čase pomocí stanovených měřítek a porovnání výsledků systému s těmito měřítky.

Více informací si můžete přečíst zde:

http://www.datacenterknowledge.com/ebay/ebay-gets-patent-data-center-efficiency-metric-method