Zpět na články

Finanční služby vzhlížejí ke cloudu

Finanční služby vzhlížejí ke cloudu

Finanční služby se dlouhou dobu bránily využití cloudových služeb, hlavním důvodem byla opatrnost. Finančnictví je také jedním z nejvíce regulovaných a hlídaných odvětví, především v oblasti ochrany dat zákazníků.

V poslední době se ovšem karta obrací. Bankovní instituce se musí transformovat pokud chtějí zůstat ve hře. Musí využívat data analýzu a umělou inteligenci pro získání co nejvíce informací o zákaznících a využít nové příležitosti na trhu. Možnosti a schopnosti cloud nabízí a je jen na finančnících, aby je využili.

Více informací naleznete na:

http://www.datacenterknowledge.com/industry-perspectives/financial-services-industry-looks-cloud