České Radiokomunikace

GPS trackery jako chytré řešení ochrany vozidel

GPS trackery jako chytré řešení ochrany vozidel
Stále se rozvíjející fenomén IoT v současné době nabízí více a více možností, jak získat kontrolu nad hmotnými i nehmotnými věcmi prostřednictvím datových sítí. Nejrůznější IoT senzory již můžeme využít prakticky ve všech oblastech života – ať se jedná o měření nebezpečných látek v ovzduší, zajištění osvětlení v objektech či zabezpečení hmotných věcí zajištěním jejich trvalého dohledu, kontrolou jejich polohy apod. Ve všech případech čidla poskytují velmi přesné informace uživateli prostřednictvím notifikace a vše tak lze velmi jednoduše sledovat prostřednictvím telefonu či počítače.
IoT v ochraně vozidel

Právě na zabezpečení majetku se zaměříme na následujících řádcích více. Zařízení fungující na principu prevence krádeže jsou velmi žádaná a navíc je okruh potenciálních klientů velmi široký. Konkrétně se budeme věnovat ochraně movitého majetku, a to ochraně motorových vozidel. Funkci kontroly v tomto případě zajistí GPS trackery. Tato nenápadná zařízení jsou v základu vybavena systémem GPS, který zajišťuje zaznamenávání polohy daného vozidla. K této základní funkci nabízejí různí výrobci další přídavné a v mnohých případech užitečné funkce, jako je například snímač pohybu (akcelerometr) nebo teplotní senzor.

Využité technologie

Trackery využívají jednu ze síťových IoT technologií LoRa (long-range) nebo NB-IoT (narrowband IoT). LoRa, je rádiová technologie vyvinutá za účelem přenosu informací na velkou vzdálenost využívající princip přenosu rádiových vln pomocí rozprostřeného spektra. Pracuje v nelicencovaném pásmu a data jsou přes LoRa gateway zasílána koncovému zákazníkovi prostřednictvím internetu (mobilní nebo pevnou sítí). Zařízení využívající LoRa technologie v sobě mají obvykle integrovanou anténu. NB-IoT je technologie založená na efektivním přenosu dat ze zařízení prostřednictvím mobilní sítě. Zákazníkovi jsou data opět zasílána internetem. NB-IoT lze tedy spustit na komunikační infrastruktuře mobilních operátorů, a to úpravou software, po níž je v síti LTE na komunikaci trackeru s koncovým zařízením vyčleněno úzké pásmo. Z toho důvodu zařízení pracující na principu NB-IoT technologie obsahují SIM kartu.

Přestože trackery obsahují vlastní baterii, dokáží chytře využít energie poskytnuté baterií vozidla, které mají za úkol monitorovat. Ve vozidle se umisťují do interiéru a připojují se právě k jeho baterii. I při vypnutém motoru tracker využívá baterie vozidla, avšak ve chvíli, kdy detekuje její nízké napětí, začne využívat svůj vlastní zdroj. Tím pádem je schopný zjišťovat neustále veškeré požadované informace. Při vypnutém motoru jsou to informace jednak o geografické pozici vozidla (prostřednictvím GPS), jednak o jeho poloze v prostoru (prostřednictvím akcelerometru). Po zapnutí motoru se tracker přepne do pasivního režimu a neodesílá data o změně polohy v prostoru, zasílá pouze geografické informace. Druh a četnost notifikací si může majitel volit sám dle svých preferencí. Některé informace může jen pasivně přijímat do aplikace a na jejich vývoj se podívat, až se mu to bude hodit. Možnosti nastavení jsou velmi široké.

Praxe

V praxi to může vypadat následovně. Například majitel motocyklu se rozhodne zabezpečit svoje vozidlo pomocí trackeru Gemtek Automotive Tracker fungujícího na technologii LoRa. Dle návodu se tracker instaluje k baterii vozidla a prostřednictvím poskytovatele se připojí k adekvátní IoT síti. V momentě, kdy dojde k nečekanému pohybu vozidla (může to být jak pád, tak přesun na jiné místo), do jeho mobilního zařízení mu přijde notifikace se specifikací události a díky GPS lokátoru má majitel přehled o tom, kde se zařízení momentálně nachází. V případě krádeže je pak tedy možné velmi rychle odhalit zloděje a získat odcizenou věc zpět.

Podobným způsobem může zajistit např. firma své dodávky, přepravní společnost kamiony, sběratel automobilů jednotlivé části své sbírky apod.

Příklad cenového modelu:

1x Gemtek Automotive GPS Tracker - 1 079 Kč

1x Připojení do LoRa sítě Českých Radiokomunikací (1 zpráva/15 minut) – 44 Kč/měsíc

1x Maxifi IOT (aplikační server, jedno připojené čidlo) – 20 Kč/měsíc