České Radiokomunikace

Inovace pro lidi

Inovace pro lidi
Při psaní tohoto článku se mi vybavilo úsloví: „vnímat život ve všech jeho barvách“. Ale co to vlastně znamená? Doslovně vzato umíme vnímat o hodně více než sto milionů barev, ale najednou jen něco okolo deseti milionů. Dost podobně se mi jeví problematika cloudových služeb. Poslední roky se zdá, že cloud číhá zpoza téměř každé služby, která má být úspěšná, nehledě na její faktické řešení. Proto se všude níže budu ke cloudovým službám, jejich využití a inovacím, které podporují, vyjadřovat z pohledu Českých Radiokomunikací (dále jen CRA).

Několik málo let zpět se zdála myšlenka veřejných cloudů jako jediná správná. CRA, stejně jako mnoho dalších firem uvedly do provozu infrastrukturní cludovou platformu pro služby svým zákazníkům. Dnes je tato služba označována Business cloud. Už sám název napovídá, na koho služba cílila a cílí. Jedná se o střední a větší podniky, kterém nabízí úplné IaaS portfolio. Samotnou logikou se jedná de facto o veřejný cloud, jelikož je přístupný více než jednomu subjektu. V pravěku cloudu se takovému způsobu poskytování služby říkalo komunitní cloud, ale IDC používá příznačnější označení VPC (virtuálně privátní cloud). Je to sice veřejný cloud, ale s vysoce individualizovaným přístupem. Efektivitou se blíží veřejným službám, ale s vyšší mírou individualizace a především osobního přístupu. Už na tomto faktu samotném je cosi hybridního.

Pro mnoho firem je tento přístup dodnes plně vyhovující a benefitují z něj. Řada jiných firem však potřebuje trochu jiný přístup. Některé kladou absolutní důraz na cenu při obětování podpory a individualizace, ty pak končí často ve veřejných cloudech. Některé společnosti pak mají specifické nároky na dostupnost služby, nebo zabezpečení. Ty pak volí cestu privátních cloudů, neboli on premise. Zde nastává otázka, kde takový privátní cloud „stojí“. V datovém centru společnosti, nebo snad kvůli vyšší dostupnosti v některém komerčním datovém centru? Dále je důležité, kdo privátní infrastrukturu provozuje. Interní lidé, nebo outsourcingový partner? Jak podchytit dnešní i budoucí nároky kladené na takový cloud? Všechny tyto otázky mají jistě nějakou svou odpověď, ale cestu privátního cloudu komplikují a zpestřují natolik, že se nezřídka vytrácí hlavní cloudová myšlenka. Tedy zjednodušit, zefektivnit a v konečném důsledku zlepšit provoz infrastruktury. V takových případech se CRA snaží vyjít vstříc a nabídnout před - standardizované  cloudové řešení. Jedná se vlastně o privátní podobu Business cloudu, která je buď umístěna v CRA DC TOWER a je před vymyšlená tak, aby mohla spolupracovat se standardním Business cloudem, nebo je instalována on-premise, ale s provozní podporou ze strany CRA. I v tomto případě je možné využít předpřipraveného propojení s Business cloudem. Oba tyto scénáře podporují hybridní strategii CRA, které se snaží pokrýt co nejširší spektrum požadavků jejich zákazníků, při zachování vysokého standardu poskytování a provozní efektivity.

Takto by se zjednodušeně dal popsat přístup CRA k hybridní strategii cloudů. Jenomže to by bylo vnímání života maximálně v 256 barvách, abychom navázali na frázi z úvodu článku. Pokud se chceme posunout v přemýšlení o složitosti hybridizace o kousek dál v barevném spektru, můžeme začíst uvažovat o rozdílných nárocích na architekturu řešení, a to i na úrovni infrastruktury. To už nám dodává další osu do rozměru. Pokud totiž zůstáváme v tradičním světě podnikové infrastruktury, můžeme se více méně spolehnout na velmi podobné požadavky na infrastrukturu.

Pokud se však podíváme bokem, třeba na mediální domy, nebo jiné poskytovatele obsahu, především pak videa, zjistíme, že jejich požadavky jsou sice filozoficky stejné (public, VPC, on-premise…), ale mají absolutně jiné fundamentální požadavky na infrastrukturu. CRA tyto požadavky adresují zcela odlišnou cloud platformou Media cloud infrastructure, která umožňuje provozování vysoce zatížených webových aplikací, bez ohledu na predikci zátěže.

Zde ale typicky nastává další zádrhel, on totiž takový mediální dům je vlastně ve své jedné části normální podnik s normálními požadavky. Samozřejmě lze používat dvě platformy, ale je to administrativně náročnější, vyžadující netriviální know how a mírně omezující hlavní cloudový benefit jednoduchosti. Rázem jsme v dalším hybridním scénáři, který nepropojuje jen propojení „veřejné“ a „privátní“ infrastruktury, ale musí zohledňovat i rozdílné architektonické řešení. Takových případů se najde celá řada, napříč obory.

Když se k tomu přidají vyšší vrstvy cloudových služeb, například některé platformní funkce, nebo hotové aplikační služby a jejich čerpání na vyžádání, dostává se zákazník do velmi složitých hybridních scénářů. Zatímco v infrastrukturní rovině hybridizaci napomáhají rozvíjené technologie virtualizace sítí, které umožňují automatizované, nebo alespoň semi- automatizované propojení infrastruktur, na vyšších vrstvách velmi záleží na schopnosti spojovaných systémů být řízen (orchestrován).

Nad všemi těmito úvahami stojí business strategie konkrétní společnosti, z které vyplynou nároky na IT prostředí. Firma vždy může volit mezi začleněním něčeho „neklíčového“ do své implementace a nechat se do jité míry vést, nebo razit čistě svou cestu. Jde o detailní zvážení všech dopadů do budoucího období.  Příkladem takového hybridního uvažování může být IoT cloud CRA. Ten využívá pro svou infrastrukturu Media cloud Infrastructure, který zajistí chod vyvíjené IoT platformy. Ta je již nativně cloudová, ale soustředí se pouze na klíčové platformní procesy. Doplňkové, zákaznicky orientované, služby již CRA nevyvíjí, ale spolu s doménovými experty (partneři s odborností v dané vertikále) spolupracuje na jejich automatizovaném začlenění do IoT cloudu, při zachování všech výhod pro koncového uživatele platformy. Pro ilustraci se může jednat o aplikaci umožňující automatizovaný sběr dat z vodoměrů a následné zpracování, třeba rozúčtování. V případě IoT cloudu CRA postupují ještě dále a propojují jej s jinými specializovanými službami, které umožní zákazníkům dále zpracovávat data i jiným způsobem. Typicky se jedná o úlohy, které se nevyplatí ekonomicky vyvíjet v ČR.

Na internetu najdete různé návody, jak rychle do cloudu a jak je hybridní cloud nejlepší možnou alternativou. Je dobré se podívat, kdo a proč to píše. Jednoduchá řešení složitých problémů nejsou úplně obvyklá. V článku jsem chtěl naznačit, že některá prohlášení jsou platná pouze za definovaných podmínek. Snad ve světle napsaného dokážete nyní zvážit, jak na věci nazírají CRA.

Přesun do cloudu, třeba i v jeho hybridní formě může uspořit peníze, ba co víc, může, nebo by dokonce měl umožnit firmě peníze vydělat. Rozhodně platí, že by mělo dojít k zvýšení efektivity anebo k růstu akceschopnosti. Změna IT je však věcí komplexní a tím pádem i dlouhodobou. Před jakýmkoli rozhodnutím je třeba pečlivě zvážit všechny možnosti. V tomto ohledu jsou čeští operátoři víc „po ruce“ a vždy o krok blíž, než největší světoví hráči. A to je místo, které chceme jako společnost na trhu zaujímat.

Marcel Jánský
manažer útvaru produktového managementu CRA