České Radiokomunikace

Inverze může ovlivnit kvalitu příjmu TV vysílání

Inverzní typ počasí výrazným způsobem narušuje standardní podmínky šíření elektromagnetického signálu.
Vyskytuje se v podzimních a zimních měsících a často výrazným způsobem narušuje standardní podmínky šíření elektromagnetického signálu. Při inverzi většinou dochází k tomu, že standardně přijímaný signál je rušen dálkovým příjmem ze vzdálených vysílačů, které jsou za běžných podmínek zcela mimo dosah přijímací antény.

Naše dohledové centrum zaznamenává v těchto zimních dnech zvýšený počet dotazů a stížností na sníženou kvalitu příjmu televizního vysílání. Důvodem těchto problémů však není technická závada na straně našich vysílačů, ale meteorologický jev zvaný teplotní inverze. Inverzní typ počasí se vyskytuje v podzimních a zimních měsících a často výrazným způsobem narušuje standardní podmínky šíření elektromagnetického signálu. Při inverzi většinou dochází k tomu, že standardně přijímaný signál je rušen dálkovým příjmem ze vzdálených vysílačů, které jsou za běžných podmínek zcela mimo dosah přijímací antény.

Na televizních přijímačích u diváků se může projevit sníženou kvalitou příjmu (čtverečkování v obraze, výpadky zvuku) a v lokalitách s obtížnějšími příjmovými podmínkami toto může vést až k úplné ztrátě příjmu. Inverzní typ počasí se v současné době vyskytuje na většině území České republiky.

Obecná rada pro diváky

Negativní jevy spojené se zhoršením kvality příjmu způsobeným inverzí vznikají až na přijímací straně. Na straně vysílačů tedy nelze realizovat žádné technické opatření, které vliv nepříznivých podmínek šíření signálu eliminuje. V řadě případů však je možné zmiňovaný jev potlačit, ale bohužel nelze nikdy zaručit stoprocentní účinnost. Vždy záleží na konkrétních místních podmínkách příjmu.

Obecně platí, že je třeba ve zvýšené míře dodržovat základní zásady instalace přijímací techniky. Především jde o preferenci venkovních antén před náhražkovými pokojovými. Používat raději ziskovější a směrové antény a optimálně se vyhnout i používání anténních předzesilovačů. Vždy používat kvalitní techniku, odborně instalovanou a vhodnou pro DVB-T/DVB-T2 vysílání. Toto platí zvláště pro anténní zesilovače.

TV divákům doporučujeme řešit problémy s příjmem ve spolupráci s regionálním odborným servisem anténní techniky, který je vybaven nezbytnou měřicí technikou a má dlouhodobé zkušenosti s realizací přijímacích antén v regionu své působnosti. Seznam odborných servisů můžete najít například na stránce www.dvbt2overeno.cz.

Zdroj: www.digistranky.cz