České Radiokomunikace

IoT stojí na partnerské spolupráci

IoT stojí na partnerské spolupráci
Rozvíjíme služby v oblasti IoT a budujeme platformu pro partnerskou spolupráci IoT Port (www.iotport.cz). On-line platforma sdružuje firmy podnikající v IoT a nabízí zájemcům na jednom místě informace o IoT službách CRA, přehled současných partnerů, jejich řešení a strukturovaný partnerský program. Současně rozšiřujeme své další služby v rámci IoT infrastruktury, která se otevírá dalším technologiím mimo LoRaWAN síť a nabízíme firmám možnost zdarma otestovat vlastní IoT řešení v síti LoRaWAN.

„V rámci IoT je dnes aktivní již řada firem. Některé vyvíjejí hardware, některé budují a spravují infrastrukturu, jiné vyvíjejí aplikační vrstvu. Samostatně ale tyto firmy u koncového zákazníka nemohou příliš uspět. Zákazník potřebuje komplexní, end to end řešení. Veškeré reálné a funkční projekty jsou postavené na spolupráci mezi těmito firmami. My aktuálně spolupracujeme s více než 120 partnery, dáváme důraz na partnerská řešení a budujeme partnerský ekosystém“, uvádí ke spuštění IoT Portu Miloš Mastník, obchodní ředitel CRA.

On-line platforma iotport.cz sdružuje řešení vzniklá na základě spolupráce CRA, partnerů a řešení, která jsou již v rámci IoT implementována. Jedná se například o dálkové odečty vody, chytrý management odpadu, parkování nebo zabezpečovací systémy. Partneři zde mohou prezentovat svá řešení, hardware i software. IoT Port umožňuje efektivní správu konkrétních řešení a komunikaci s námi. Potenciálním zákazníkům portál nabízí řešení, která mohou implementovat a mohou navázat kontakt s jednotlivými firmami.

Rozvíjíme i své další služby v oblasti IoT. CRA IoT Cloud může nově přijímat a zpracovávat zprávy prostřednictvím MQTT protokolu (Message Queuing Telemetry Transport) a kombinovat je s daty z LoRaWAN sítě. Nabízíme firmám možnost otestovat komunikaci svých LoRaWAN zařízení v naší síti a v rámci registrace do programu Freemium prostřednictvím IoTPort.cz mají zájemci přístup do našeho IoT prostředí po dobu jednoho měsíce zdarma a mohou připojit až 5 vlastních LoRaWAN zařízení.