České Radiokomunikace

IoT stojí na partnerské spolupráci

České Radiokomunikace rozvíjejí partnerskou platformu a spolupracují se 120 partnery

Praha, 2. dubna 2019 – České Radiokomunikace (CRA) rozvíjejí služby v oblasti IoT a budují platformu pro partnerskou spolupráci IoT Port (www.iotport.cz). On-line platforma sdružuje firmy podnikající v IoT a nabízí zájemcům na jednom místě informace o IoT službách CRA, přehled současných partnerů, jejich řešení a strukturovaný partnerský program. Současně rozšiřují své další služby v rámci IoT infrastruktury, která se otevírá dalším technologiím mimo LoRaWAN síť. CRA také nabízejí firmám možnost zdarma otestovat vlastní IoT řešení v síti LoRaWAN.


„V rámci IoT je dnes aktivní již řada firem. Některé vyvíjejí hardware, některé budují a spravují infrastrukturu, jiné vyvíjejí aplikační vrstvu. Samostatně ale tyto firmy u koncového zákazníka nemohou příliš uspět. Zákazník potřebuje komplexní, end to end řešení. Veškeré reálné a funkční projekty jsou postavené na spolupráci mezi těmito firmami. My aktuálně spolupracujeme s více než 120 partnery, dáváme důraz na partnerská řešení a budujeme partnerský ekosystém“, uvádí ke spuštění IoT Portu Miloš Mastník, obchodní ředitel CRA.

On-line platforma IoTPort.cz sdružuje řešení vzniklá na základě spolupráce CRA, partnerů a řešení, která jsou již v rámci IoT implementována. Jedná se například o dálkové odečty vody, chytrý management odpadu, parkování nebo zabezpečovací systémy. Partneři zde mohou prezentovat svá řešení, hardware i software. IoT Port umožňuje efektivní správu konkrétních řešení a komunikaci s CRA. Potenciálním zákazníkům portál nabízí řešení, která mohou implementovat a mohou navázat kontakt s jednotlivými firmami.

CRA rozvíjejí i své další služby v oblasti IoT. CRA IoT Cloud může nově přijímat a zpracovávat zprávy prostřednictvím MQTT protokolu (Message Queuing Telemetry Transport) a kombinovat je s daty z LoRaWAN sítě CRA. Také nabízejí firmám možnost otestovat komunikaci svých LoRaWAN zařízení v síti CRA. V rámci registrace do programu Freemium prostřednictvím IoTPort.cz mají zájemci přístup do IoT prostředí CRA po dobu jednoho měsíce zdarma a mohou připojit až 5 vlastních LoRaWAN zařízení.

CRA LoRaWAN síť v současné době pokrývá 87 % populace – tedy většinu ČR. Při rozšiřování IoT infrastruktury se CRA nyní soustředí zejména na oblasti podle potenciálu využití a reálné poptávky.

Tisková zpráva ke stažení.