České Radiokomunikace

IoT ve službách zemědělství. Jak zajistit a ochránit úrodu pomocí technologií?

IoT ve službách zemědělství. Jak zajistit a ochránit úrodu pomocí technologií?
Internet věcí nabízí řešení pro různé oblasti. V oblasti zemědělství může mimo jiné napomoci k nárůstu a ochraně produkce. Technologie jsou využité pro dílčí oblasti – monitoring hydrometeorologických podmínek v rámci lokality, složení půdy, zásobení živinami, ochrana před škůdci a chorobami apod.

Ve spolupráci s partnerem AG data (Agdata.cz), který dodává zařízení a senzory právě pro využití v zemědělství, dodáváme řešení např. pro ovocnářskou farmu Kareš z Jičínska (Nasmost.cz). Cílem zavedení senzoriky na tuto farmu je sledovat lokální klimatické poměry na svazích, kde se sady nachází. Vedle profesionální meteostanice sledující srážky, teplotu, vlhkost a směr a rychlost větru jsou součástí řešení také speciální sonda sledující ovlhčení listu a senzory sledující vzdušnou teplotu a vlhkost na různých místech sadů. Všechny senzory jsou bezdrátové a jejich provoz je díky možnostem naší sítě postavené na technologii LoRaWAN možné zajistit pouze pomocí baterií. Plocha sadu, kterou Karešovi obhospodařují je 45 hektarů a díky vhodnému umístění senzorů tak mohou vyhodnocovat podmínky v rámci celého sadu a včas reagovat.

Výhody senzoriky jsou jednoznačné, vše funguje automaticky, není nutné obcházet jednotlivá místa s meteostanicemi a čidly a zaznamenávat data. Ta se farmáři přehledně, prostřednictvím grafů a tabulek, zobrazují v on-line a mobilní aplikaci. V rámci aplikace lze navíc vyhledávat i zpětně a tak nejen, že zemědělec může včas zareagovat – např. v případě mrazů a predikce teplot, ale může také připravit přehledy pro případné kontroly a v rámci zákonné evidence LPIS.

Příkladem pozitivního přínosu nasazeného řešení může být situace v dubnu, kdy noční teploty klesaly pod bod mrazu. Díky měření a evidenci vývoje teplot, srážek a povětrnostních podmínek bylo možné předpokládat, kdy mrazy mohou ohrozit ovocné stromy a farmář mohl včas do sadu instalovat zahřívací svíce, které zvýší teplotu a ochránil stromy před pomrznutím. V místech, kde se nepodařilo včas zasáhnout, způsobil mráz velké škody. Díky přesné a včasné predikci tak farmář ochránil budoucí úrodu. Podobně se dá díky vývoji počasí predikovat i množení a líhnutí škůdců (např. vrtule třešňové) a je možné včas umístit lapače a případně aplikovat postřik. Využití chytrých technologií významně pomáhá zemědělcům, kteří se rozhodnou pro bio produkci. Patogenům a škůdcům lze zabránit ještě před tím, než napadnou úrodu a mimo jiné je možné řešit ochranu pěstovaných plodin jiným způsobem než postřiky.

K efektivnímu řízení farmy pomáhají také GPS jednotky instalované v traktorech. Usnadňují zejména v náročných obdobích sezonních prací lépe koordinovat techniku, automaticky zaznamenávají jednotlivé práce, a poskytují přehled o využití a souvisejících nákladech. Díky informacím, které má sadař nepřetržitě k dispozici, se tak může se efektivně rozhodovat k patřičným zásahům a zároveň v on-line prostředí práce lépe plánovat a kontrolovat.

Přínosy vidí Karešovi zejména v úspoře práce a lidské síly. Díky automatickému systémy není nutné obcházet sad a fyzicky odečítat data z meteostanic a teploměrů a vyplňovat přehledy a dokumenty. Rovněž lze zefektivnit využití techniky. V období sklizně se také ukazuje zvýšení produkce, a to zejména díky kontrole sadu nebo pole, a včasným zásahům zemědělce.

Karešovi plánují aktuálně využívané řešení rozšířit, a to zejména o senzoriku sledující podmínky v půdě (vlhkost, teplota, ph a složení půdy) a do budoucna by také chtěli sledovat skladovací podmínky. Vzhledem k tomu, že klientům dodáváme ve spolupráci s partnery řešení na míru, přesně podle jejich potřeb, není další rozšiřování problém. Každý si může vybrat to správné a efektivní chytré řešení, které mu vyhovuje.