České Radiokomunikace

Jak v edgi škálovat koordinaci a konfiguraci

 Jak v edgi škálovat koordinaci a konfiguraci
Je možné koordinovat široký aplikační stav v takovém dynamickém výpočetním prostředí jako je cloud a edge? Ano a dokonce docela snadno. Koordinace je důležitá nejen pro vaše interní byznysové služby, ale i v různých službách, které mohou nebo nemusí být připojeny k společné messagingové platformě v rámci aplikační vrstvy.

O tom jak věc vyřešit přidáním nástrojů pro distribuovanou koordinaci a konfiguraci (DCC) do okrajových uzlů a pomocí aplikační platformy zavést jako společnou službu, se dozvíte v tomto článku:

How to scale your distributed application coordination and configuration at the edge