České Radiokomunikace

Jak získat kvalitní IT infrastrukturu pro startup nebo malou firmu?

Jak získat kvalitní IT infrastrukturu pro startup nebo malou firmu?

Cloud je dnes ledacos. O čem vlastně mluvíme, když mluvíme o cloudu? A jak může cloud pomoci rozjet startup?

Realita versus cloud

K provozování firemních aplikací je nezbytná IT infrastruktura. Tedy prostory se servery, datovými úložišti a mnoha dalšími zařízeními, to vše připojené z jedné strany do firemní sítě a z druhé obvykle do internetu. Aby bylo možné provozovat aplikace, které firma používá, musí na serverech běžet operační nebo nějaké jiné provozní systémy. Prostory je třeba připravit, servery a zařízení nakoupit, propojit, konfigurovat, zabezpečit, udržovat a provozovat. Ne každá, tím spíše začínající firma si něco takového může dovolit.

Cloud umožňuje vystavět IT infrastrukturu doslova během několika minut, aniž by bylo nutné koupit jediný kus hardwaru. Virtuální servery a ostatní zařízení se přes webový portál poskládají do příslušné konfigurace, přidělí se jim požadované vlastnosti, podle potřeby se propojí virtuálními sítěmi, instalují se provozní systémy a to vše se připojí do internetu. Klient využívá služby virtuální IT infrastruktury bezpečně rovněž prostřednictvím internetu nebo datové sítě. Instaluje si svoje aplikace a má, jak se říká, vystaráno.

Co by správný cloud měl?

  • Fungovat nepřetržitě a být tak kdykoliv k dispozici.
  • Být přístupný odkudkoliv (samozřejmě v místě musí být k dispozici internet nebo datová síť).
  • Účtovat pouze za spotřebované služby.
  • Umožňovat prostředky rychle a jednoduše navyšovat nebo snižovat podle okamžité potřeby (samozřejmě v rozumných a předem dohodnutých mezích).
  • Být programovatelný a automatizovatelný, aby jej bylo možné jednoduše navázat na další technologie nebo platformy.

CRA Business Cloud

Vysoce výkonný infrastrukturní cloud Českých Radiokomunikací je zaměřen pouze na služby firmám a organizacím. Pokrývá i požadavky na provoz podle vyhlášky ČNB. Je založený na VMware, jedné z nejrozšířenějších virtualizačních platforem. Současná kapacita prostředí činí 10 THz CPU výkonu, 24 TB operační paměti a 1 PB datových úložišť (PB je 1015 bytů). Standardní dostupnost služeb 99,99 %, zakotvená v SLA, zaručuje maximální dobu výpadku okolo čtyř minut měsíčně. Cloud je tzv. georedundantní, což znamená, že pro zvýšení spolehlivosti je IT služby možné provozovat souběžně ve dvou vzdálených datových centrech.

Za hranice běžných cloudů

Kombinací s mnoha dalšími vlastními službami vytvářejí České Radiokomunikace velmi unikátní a efektivní cloudová řešení. Využití datových a telekomunikačních služeb CRA spolu s prostředky kybernetické bezpečnosti dovoluje realizovat prakticky jakákoliv zákaznická řešení včetně těch, která se výrazně vymykají běžným požadavkům. Zdaleka ne každý poskytovatel něco podobného nabízí nebo dokáže.

Cloudová samoobsluha

Konfigurace cloudových služeb se uskutečňuje prostřednictvím webového portálu. Vše je samoobslužné, smlouva pouze stanoví pro každý prostředek minimální a maximální rozsah služeb, které lze využívat. Změny lze provádět kdykoliv, projeví se ihned, k dispozici je přehled aktuálního stavu a okamžitá informace o ceně.

Pro startupy a začínající firmy

Pro startupové hráče nabízí CRA cloudové řešení s velkým dynamickým rozsahem služeb a s jeho minimálním dopadem na cenu. Je bez závazků a dalších, u jiných poskytovatelů často obvyklých, poplatků. Zahrnuje od 10 do 50 CPU, od 20 do 100 GB RAM, od 200 do 2 000 GB SSD diskové paměti a 500 až 5 000 GB datového úložiště NAS. Zaručená přenosová rychlost 100 Mb/s do internetu a pevná veřejná IPv4 adresa spolu s možností nastavit vlastní kontext na firewallu zajišťují vysokou dostupnost a bezpečnost služeb jak pro uživatele, tak i pro jeho zákazníky. Začínající nebo i malá firma si tak může pohodlně vystavět kvalitní a spolehlivou digitální základnu pro rychlý rozvoj svého podnikání.

Jistota je jistota

Před živelní pohromou, nešťastnou náhodou, fatální lidskou chybou či kybernetickým útokem není stoprocentně ochráněn nikdo. Součástí cloudové nabídky CRA jsou proto také služby pro dlouhodobé ukládání, zálohování a archivaci dat, služby záložního provozu IT a služby rychlého obnovení jeho provozu po havárii. Klienti mají jistotu, že se z podobného neštěstí vzpamatují, jak jen nejrychleji to jde.

Do rukou odborníků

České radiokomunikace, na trhu pod značkou CRA, patří do trojice největších českých poskytovatelů IT služeb. Moderní datová centra, v nichž jsou cloudové služby provozovány, jsou vybudována s mimořádným důrazem na dostupnost a bezpečnost. Jako jediná v České republice jsou certifikována podle ANSI-TIA 942 a jsou součástí kritické infrastruktury státu. Svoji misi: „Z těch největších jsme nejflexibilnější“ plní specialisté CRA beze zbytku.