České Radiokomunikace

LoRaWAN Geolokace: Nová služba monitoringu polohy a pohybu objektů kdekoli v ČR

LoRaWAN Geolokace: Nová služba monitoringu polohy a pohybu objektů kdekoli v ČR

LoRaWAN Geolokace: Nová služba monitoringu polohy a pohybu objektů kdekoliv v České republice

Potřebujete vědět, kde je právě vaše zboží, vozidla, stroje, kontejnery, přepravky, vozíky, ale i zvířata či lidé, nebo kam právě z lesa směřuje vámi vytěžené dříví? Geolokace prostřednictvím CRA IoT sítě LoRaWAN vám to snadno zjistí. Ať jsou v terénu nebo v budově, v klidu nebo v pohybu. Sledované objekty přitom nemusí mít vlastní zdroj energie a nepoznají, že jsou monitorovány.

Co je geolokace?

Geolokací se rozumí určování geografické polohy objektu. Využívá se několik různých metod a technologií, které se liší přesností, oblastí použití a náklady na realizaci. Geolokace prostřednictvím sítě LoRaWAN CRA poskytuje při minimálních nákladech vynikající přesnost a prakticky univerzální využití. Jako nadstavba nad IoT sítí LoRaWAN CRA je pro její uživatele zdarma.

Jak geolokace v síti LoRaWAN funguje?

Pro výpočet polohy objektu je třeba co nejpřesněji zjistit jeho vzdálenost alespoň od tří bodů, jejichž poloha je předem známa. V síti LoRaWAN jsou takovými referenčními body síťové brány LoRaWAN Gateway. Každá brána je totiž osazena modulem GPS, který jí mimo jiné poskytuje i přesné časové údaje. Síť ani zařízení není třeba nijak upravovat nebo doplňovat, výpočet vzdálenosti probíhá na základě standardní komunikace mezi bránami a objektem. Geolokace v síti LoRaWAN používá dvě metody výpočtu vzdálenosti označované zkratkami TDoA a RSSI. Použít je lze samostatně, nebo pro zvýšení přesnosti současně. Měření metodou TDoA je dostupné ve všech větších městech České republiky. Výpočet polohy se uskutečňuje v CRA IoT Cloudu, kam brány naměřené údaje odesílají, měření včetně výpočtu trvá zhruba 30 sekund.  Geolokaci LoRaWAN lze kombinovat s dalšími technologiemi, např. s Wi-Fi, Bluetooth nebo GPS.

Metoda TDoA (Time Difference of Arrival) vypočítává vzdálenost z doby šíření signálu od zařízení umístěného na objektu k několika bránám. Přesnost měření je v řádu desítek metrů. Metoda je odolná vůči útlumům spojeným s průchodem signálu materiály, takže je velice dobře použitelná i k určování polohy uvnitř budov.

Metoda RSSI (Received Signal Strength Indication) vychází z faktu, že čím je objekt od brány dál, tím je síla přijímaného signálu nižší. Metoda RSSI je citlivější k odrazům a útlumům signálu způsobeným nejrůznějšími překážkami, například budovami. Je méně přesná a je vhodná především pro lokalizaci ve volném terénu. Výhodou je, že je metoda dostupná na celém území ČR. Přesnost měření závisí na členitosti krajiny a pohybuje ve stovkách metrů až v jednotkách kilometrů. Přesnost lokalizace lze zvýšit použitím kombinace obou metod.

Univerzální, ekonomická, energeticky nenáročná a bezpečná

Oproti dalším rozšířeným metodám má geolokace sítí LoRaWAN několik výhod. Především není třeba pořizovat žádné další doplňkové vybavení nebo zařízení, ani provádět jakékoli změny v síti, neboť lokalizovat lze každé zařízení připojené k síti LoRaWAN CRA. Na rozdíl např. od technologie Sigfox, jejíž přesnost se pohybuje v řádech kilometrů a nelze ji použít pro zařízení v pohybu, je přesnost LoRaWAN desítky metrů ve městech a stovky metrů mimo město. Spolehlivě funguje i uvnitř budov a monitorovat je možné i polohu objektů, které se pohybují. Pokrývá více než 90 % území České republiky. Na rozdíl třeba od zařízení GPS, jejichž cena je navíc nesouměřitelně vyšší, mají LoRaWAN zařízení extrémně nízkou spotřebu a jejich výdrž dosahuje i několika let. Geolokace LoRaWAN je velice bezpečná, neboť standardní zprávy nenesou žádné údaje o poloze monitorovaného objektu a použité metody měření nemají k obsahu zpráv žádný přístup.

Široká oblast využití

Asi není třeba příliš rozvádět, kde všude může najít univerzální geolokace využití. Uplatní se všude tam, kde je třeba znát polohu objektů a popřípadě mít informace o jejich pohybu či trase. Ať je to logistika a doprava, monitoring pracovních strojů a zařízení, monitoring osob, lokalizace zvířat nebo monitoring zvěře, ochrana nehlídaného majetku, třeba vytěženého dřeva v lese, nebo i vizualizace objektů v mapách. K dispozici je i možnost hlídání pohybu objektu v určitém vymezeném prostoru, tzv. geofencing. A najdou se určitě i další oblasti využití.

Přesvědčte se sami

Pro klienty CRA, kteří využívají LoRaWAN síť, je geolokace zdarma a mohou si ji okamžitě nastavit na IoT Portálu CRA. Ti, kdo ještě nejsou uživateli IoT sítě LoRaWAN CRA, si mohou její služby bezplatně vyzkoušet na portálu beconnected.cz.