České Radiokomunikace

LoRaWAN pomáchá chránit vzácné sbírky umění

LoRaWAN pomáchá chránit vzácné sbírky umění
Přesný a stálý monitoring je pro sbírky v muzeích, knihovnách, archivech i soukromých sbírkách velmi důležitý. Prostředí s nevhodnými podmínkami, jako jsou například vysoká teplota, vlhkost, světlo, vibrace apod., může způsobit nenapravitelnou škodu na cenných předmětech.

I v dnešní digitalizované době probíhá většina monitoringu mechanicky, což vyžaduje velké množství manuální práce každý týden. Většina sbírek se nachází v prostorách, které je velmi nepraktické pokrývat signálem wifi. Jde například o sklepy nebo historické objekty, kde pokrytí wifi nelze realizovat, a i pokud se podaří prostor pokrýt, nastává problém s častou výměnou baterií z důvodu vysoké spotřeby.

Společnost Conserv používá k těmto účelům zařízení využívající síť LoRaWAN a zařízení, která jsou v síti připojena, mohou v podobných prostorách fungovat i po dobu několika let. Samozřejmě všechno má svá pro a proti. Limitujícím faktorem pro LoRaWAN je rychlost přenosu dat. Sběr dat potřebuje základní měření teploty, relativní vlhkosti, světelnost, kvalita vzduchu apod. Pro takovýto případ je využití wifi zbytečně robustní. Využitím LoRaWAN vyměníme rychlost přenosu dat za lepší pokrytí a bezdrátový senzor, který na jedné baterii poběží i více než 30 měsíců.

Technologie žijí a umírají spolu se svým ekosystémem. To je další oblast, ve které LoRaWAN exceluje, a to zejména díky LoRa Alliance, která sdružuje přes 500 společností (mezi nimi i CRA) využívajících a rozvíjejících tuto technologii.

Společnost Conserv v současnosti pečuje o více než 450 000 uměleckých a kulturních sbírek.