České Radiokomunikace

Migrace Web4U a jejich služeb do DC TOWER Praha I: 2. část – V hlavní roli technologie a bezpečnost

Hlavním důvodem pro stěhování společnosti Web4U byly nevyhovující prostory datového centra i kanceláří. Klient hledal moderní, technologicky vyspělé datové centrum s vysokou mírou zabezpečení. Volba padla na naše datacentrum DC TOWER Praha I. Klientovi jsme nabídli jak nově vybudovaný datový sál pro jeho technologie, tak zrekonstruované prostory pro kanceláře upravené podle jeho potřeb a požadavků.

Stěhování stávajících technologií i virtuální infrastruktury bylo náročné. Bylo nutné zajistit bezproblémovou migraci a kontinuitu klientových služeb.

Při přípravě plánu stěhování datového centra bylo nutné důkladně připravit vybavení a rozvrhnout ideální umístění s ohledem na napájení, spotřebu, konektivitu a dostupnost všech technologií. Klient požadoval, aby skladba racků v datovém sále byla oproti předchozímu datovému centru mnohem lépe optimalizována.

Kdo je připraven, není překvapen

Na základě plánů od klienta jsme zajistili objednávku i instalaci racků. Klient požadoval standardní velikost racků 42U 60 cm x 120 cm. Specifikace napájení racků byla 2x16A, a to ze dvou nezávislých větví. Každá větev má vlastní UPS. Napájení celého datového centra je zálohováno diesel generátory, které v případě výpadku během několika sekund nastartují a po nezbytném nafázování převezmou do půl minuty napájení. Technologie zákazníků jsou většinou připravené na případný výpadek jedné napájecí větve. V případě, že má zákazník zařízení jen s jedním zdrojem, mohou být racky doplněny zařízením ATS, které dokáže v mžiku přepínat mezi napájecími větvemi. V případě výpadku jedné z větví tak okamžitě přepíná napájení na funkční větev.

Řešení veškeré redundance je minimálně n + 1. Klient má zajištěnou kompletní redundanci technologií – od napájení po konektivitu do úrovně jednotlivých racků.

Z hlediska typu je celá síť postavena na topologii dvojité hvězdy, všechny páteřní prvky jsou zdvojené a každý access switch je připojen do dvou fyzických agregačních switchů. V některých racích jsou i zdvojené access switche, a tak mají servery redundantní konektivitu od síťových karet až na hranici sítě.

Vybavení a zabezpečení datového sálu

Klientovi jsme mohli nabídnout nadstandardní vybavení a zabezpečení našeho datového centra. Celá budova DC TOWER Praha I je napojená na dohledové centrum, které je v provozu 24 hodin denně. Protipožární systém dostává hodnoty ze stovek čidel umístěných jako v datovém sále, tak v rámci celé budovy DC TOWER Praha I. Každý sál je navíc napojen na automatický hasící systém a v budově jsou také kamery nebo IR závory.

Pro vstup do datového centra i na konkrétní sál, tedy k serverům klienta, musí mít každá osoba řádnou autorizaci, která sestává z přístupové karty s údaji o dané osobě a z biometrických údajů. Alternativou pro přístup je pak doprovod autorizovanou osobou.

Bez autorizace se neobejde ani přístup do racků Web4U. Každý jejich zákazník musí předem nahlásit, jaký server přinese, tedy jakou má spotřebu a jak je velký. Následně administrátoři Web4U určí rack, do něhož bude server umístěn. Pak nakonfigurují síť pro daného zákazníka a až poté je možné server umístit, přičemž prvotní usazení do racku opět probíhá ve spolupráci s administrátory Web4U. Následně může zákazník k serveru přistupovat sám, ačkoliv stále platí pravidla a podmínky plné autorizace.

Konec dobrý, všechno dobré

Podle Web4U celý proces migrace proběhl na výbornou. „Migrační plán jsme až na několik výjimek dodrželi v plném rozsahu. Značný podíl na úspěchu a hladkém průběhu měla nepochybně i dostatečná informovanost zákazníků. Výjimečně došlo k jistým komplikacím, ale i přesto je výsledkem velmi úspěšné stěhování, které bude mít pro Web4U a naše služby nejeden významný přínos,“ říká Pavel Kubas, výkonný ředitel společnosti Web4U.