České Radiokomunikace

Možnosti multicloudu a realita implementací

Možnosti multicloudu a realita implementací
Studie Dell Technologies se zabývala multicloudem z hlediska složitosti, nákladů a přínosem konzistentnosti takových prostředí pro podnik. Poukazuje na propast mezi potenciálními přínosy a dnešní realitou cloudových implementací.

Celých 80 % respondentů – vyšších IT manažerů ve středních a velkých firmách – tvrdí, že považují hybridní cloud za vysoce přínosný. Pouhých 5 % však uvádí, že se jim podařilo dosáhnout cíle vybudovat konzistentní hybridní cloud.

Z tohoto rozporu vyplývá, že firmy si přínosy uvědomují, ale čeká je ještě mnoho práce, aby dokázaly vše pojmout uceleným a efektivním způsobem. Dosud lidé ke svým cloudovým strategiím často nepřistupovali s ucelenou, promyšlenou, centralizovanou strategií. Téměř všechny firmy zaváděly multicloud decentralizovaným způsobem a nechávaly procesu volný průchod. Nyní do něj musí vnést logiku a uplatnit jednotný přístup v celé organizaci.

Data odhalují i další zajímavé trendy. Ukazuje se, že konzistentnost je cesta ke zjednodušení správy IT, a že přínosy jsou podstatně významnější než několik ušetřených hodin práce. Mezi nejzajímavější závěry vyplývající ze studie patří:

  • Konzistentní správa jako jednoznačná cesta ke snížení nákladů. Respondenti očekávají, že IT nástroje pro konzistentní správu privátního a veřejného cloudu sníží náklady v průměru o 19 %.

  • Konzistentní správa cloudu přináší úsporu času. Respondenti jsou přesvědčeni, že by jim konzistentní správa cloudu přinesla úsporu v průměru 70,5 hodin.

  • Data jsou ve větším bezpečí, je-li ochrana konzistentní. Od případného využití nástrojů pro konzistentní správu infrastruktury v privátním a veřejném cloudu respondenti očekávají v průměru 30% snížení počtu případů narušení bezpečnosti, výpadků aplikací nebo jiných událostí s dopadem na data uložená ve veřejném cloudu. Organizace s roztříštěným cloudovým prostředím zažily za posledních 12 měsíců 3,6krát více bezpečnostních incidentů a problémů s dostupností souvisejících s cloudem.

  • Přínos i pro vývojáře. 96 % dotázaných očekává, že konzistentní správa privátního a veřejného cloudu usnadní vývojářům uvolňování kódu do produkčního nasazení.

  • Nečekaný zdroj inovací. 74 % dotázaných očekává, že konzistentní správa privátního a veřejného cloudu urychlí tempo inovací.

Z veškerých poznatků vyplývá, že centralizace cloudové strategie a zavedení nástrojů pokrývajících všechna cloudová prostředí je přínosem pro IT, ale největší užitek mohou mít koncoví uživatelé a podnik jako takový. Firmy, které investovaly do správné lokální infrastruktury – moderní, výkonné a konzistentní – posílily svoji pozici na trhu a zlepšily obchodní výsledky.

Původní článek najdete na webu itbiz.cz