České Radiokomunikace

Nepodceňujte profesionální návrh Wi-Fi sítě

Nepodceňujte profesionální návrh Wi-Fi sítě
Bezdrátové Wi-Fi sítě založené na standardech IEEE 802.11 byly původně zamýšleny jako prostředek pro jednoduchý přístup k internetu v prostorách, kde by vybudování a používání kabelového připojení bylo komplikované nebo dokonce nemožné. Dnes jsou běžným řešením internetového připojení domácností a malých kanceláří a svoje místo nacházejí i v podnikovém prostředí. Avšak navrhnout a realizovat spolehlivou a bezpečnou Wi-Fi síť není nijak jednoduchá záležitost.

Není wifina jako wifina

Instalace domácí Wi-Fi sítě je většinou jednoduchá. Síť obvykle pokrývá nevelkou plochu a nebezpečí průniku do sítě bez znalosti přístupových údajů, pokud jsou, je mizivé. Wi-Fi síť, která je součástí firemní infrastruktury, ať už podnikové nebo veřejně přístupné, musí ale splňovat náročné přenosové a bezpečnostní požadavky. Bohužel Wi-Fi sítě často vznikají bez profesionálního návrhu podloženého znalostí prostředí. Náklady na jejich realizaci tak častokrát bývají zbytečně vysoké, sítě mnohdy ani neplní správně svoji funkci a nezřídka představují i vážné bezpečnostní riziko.

Budovy, sklady a technologické prostory

Šíření rádiových vln zejména uvnitř členitých budov, ve skladových prostorách zastavěných kovovými regály, které působí jako účinné stínění, nebo ve výrobních halách s elektrickými stroji, které bývají zdrojem rušení, je poměrně zapeklité. Ideální pokrytí signálem se dá odhadnout na základě matematických modelů, které berou v úvahu půdorys a materiál budovy, rozmístění síťových zařízení a teorie šíření rádiového signálu. Pro zpřesnění výsledků a zasazení do kontextu aktuální situaci, je vhodné provést měření na místě, které odhalí i možné zdroje rušení. Výstupem je pak návrh optimálního rozmístění síťových prvků tak, aby síla signálu odpovídala potřebám klienta, ale dává i možnost vytvořit třeba tzv. hluchá místa – oblasti, kde je přítomnost signálu nežádoucí.

Restaurace, hotely a veřejně přístupné prostory

V hotelích, restauracích, barech, ale třeba i v nákupních centrech poskytuje Wi-Fi síť služby především veřejnosti a může se do ní přihlásit prakticky kdokoliv. Na prvním místě je proto bezpečnost. Především je třeba chránit síť proti virům a kybernetickým útokům. Současně je nezbytné oddělit veřejné části sítě od interních, privátních či administrativních. Vhodné je mít také možnost omezit návštěvníkům objem stahovaných dat, aby si třeba nechodili zadarmo stahovat celovečerní filmy, nebo zakázat přístup na weby s určitou tématikou.

Wi-Fi může i vydělávat

Wi-Fi síť, zejména veřejná, se může stát i velice účinným marketingovým nástrojem. Provozovatel může na vstupní stránku umístit například jídelní lístek nebo reklamu na nejnovější produkt, popř. i placenou reklamu jiných subjektů. Může požádat o vyplnění nejrůznějších dotazníků, o svolení se zasíláním nových nabídek, reklamních sdělení nebo získávat od zákazníků zpětnou vazbu.

CRA Managed Wi-Fi

Služba CRA Managed Wi-Fi je vhodná všude tam, kde zákazník požaduje pokrytí stabilní a rychlou bezdrátovou sítí. Každé řešení je navrženo na míru pro konkrétního zákazníka dle typu lokality, fyzických dispozic budovy a bere v úvahu i předpokládané využití tak, aby bylo možné nabídnout dostatečně výkonnou síť bez hluchých míst se špatným signálem. Služba je pravidelně monitorována a o provoz se stará tým specialistů CRA, kteří rádi pomůžou s nastavením nebo optimalizací.
Služba je pravidelně monitorována. Zákazník pak má přístup k provozním statistikám na přehledném portále, kde případně může provádět i některá nastavení jako administrátor.
Součástí celého řešení je i firewall, který zajišťuje základní ochranu infrastruktury a uživatelů před kybernetickými útoky. Vedle toho může také sloužit jako kontrolní bod, který nedovolí uživatelům přistupovat na nebezpečné, nebo zakázané webové stránky.
Hotely, restaurace, nebo Office centra pak ocení možnost generovat jednorázová, časově omezená hesla, pro konkrétní uživatele a monitorovat jejich využití.