České Radiokomunikace

Nová cloudová služba CRA Business Cloud InHouse

Nová cloudová služba CRA Business Cloud InHouse
Nově nabízíme zákazníkům službu CRA Business Cloud InHouse, která představuje privátní cloudové prostředí umístěné přímo ve vaší lokalitě. Služba přenáší vlastnosti standardní služby CRA Business Cloud Private, jako je vysoký výkon, zabezpečení a dostupnost, z lokality CRA do vámi určené lokality a je postavena na míru vašim potřebám. Infrastrukturní cloudové prostředí služby CRA Business Cloud InHouse je vhodné zejména pro firmy s mimořádnými požadavky na bezpečnost, speciální technologie nebo je pro ně důležité lokální uložení dat.

Služba CRA Business Cloud InHouse dovoluje kombinovat různé přístupy k prostředí. Služba je umístěná v libovolné lokalitě se základním technologickým vybavením a současně je přímo propojená s prostředím CRA Business Cloud a využívá hybridní spolupráce cloudových služeb. Vše je plně pod kontrolou zákazníka a s garancí dohodnutých parametrů. Dostupnost služby se odvíjí od požadavku zákazníka a na základě požadovaného nastavení může být SLA až 99,99 %, jako u našich standardních služeb. Při požadavku na nejvyšší úroveň dostupnosti jsou součástí řešení i prvky UPS či fyzického zabezpečení racků.

 

Díky spojení s CRA Business Cloud je samozřejmostí možnost využití dalších služeb z rodiny CRA Business Cloud, jako jsou Disaster Recovery či Backup bez dalších investic.

 

Prostředí v rámci nové služby je vhodné především k nahrazení systému interního IT, kritické IT infrastruktury, lokálně provozovaných clusterů či
microcloudů. Službu ocení zákazníci, pro které je běžné využití cloudu ve vzdálené lokalitě složité. Může se jednat o průmyslové společnosti, které používají IT prostředky k řízení výrobních linek a zařízení, nebo o firmy zabývající se zpracováním náročných grafických operací, jako jsou designerská studia, tvůrci animací, editoři videí a podobně. V neposlední řadě je produkt vhodný pro společnosti, kterým nedovolují interní pravidla data ukládat a nakládat s nimi jinde než v jimi definovaných lokalitách, případně mají specifické nároky na bezpečnost a hloubku možnosti provádění auditu. Takovými mohou být například peněžní ústavy.

 

V rámci služby CRA Business Cloud InHouse nabízíme řešení na míru. Nemusíte se podřizovat poskytovatelem definovaným technickým charakteristikám, ale můžete volit mezi více řešeními, dle vlastních preferencí. Samozřejmostí je možnost implementace doplňkové bezpečnostní ochrany systému.

CRA disponují mnohaletou zkušeností s provozem kritické infrastruktury a to ať již z provozu broadcastových vysílacích služeb, tak provozu přímo infrastrukturních služeb. I v případě této služby, kdy jsou technologie umístěné v lokalitě zákazníka, jsou veškeré záruky, servis a zajištění dostupnosti všech komponent zodpovědností CRA.