České Radiokomunikace

Ocenění v soutěži „Chytrá města pro budoucnost 2019“

V pátek 13.12.2019 proběhlo vyhlášení III. ročníku soutěže „Chytrá města pro budoucnost“. Jejím hlavním cílem je propagace konkrétních projektů a dlouhodobých strategií celostních modelů SMART CITY. V kategorii VIZE/IDEA pro plánovaný projekt byl oceněn model „Chytrý venkov 4.0“, který vznikl ve spolupráci se Středočeským krajem. Model nabízí komplexní infrastrukturní služby internetu věcí postavené na naší IoT síti LoRaWAN. Jeho cílem je nabídnout obcím ve středních Čechách chytrá a efektivní řešení, která pomohou ke zlepšení života obyvatel.

Soutěž „Chytrá města pro budoucnost 2019“ pořádaná Smart City Innovations Institutem pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Svazu měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR je zaměřená na inovace tzv. Chytrých obcí, měst a krajů.
Z více než padesáti nominovaných řešení bylo porotou oceněno 17 obcí, měst, krajů a dodavatelů. Letošní portfolio inteligentních služeb a projektů samospráv potvrdilo rostoucí chuť po spolupráci s aplikovaným výzkumem. Současně je vidět také zvyšující se zájem o standardizaci kvality a výsledného efektu v podobě prokázané úspory.
Vyhlašované kategorie sledují:
  • dlouhodobé trendy/strategie (kategorie MODEL),
  • proaktivní vliv osobností na prostředí SMART CITY/REGION (kategorie OSOBNOST),  
  • konkrétní přístupy (kategorie PROJEKT) pro Chytrou obec, Chytré město, Chytrý region, 
  • plánovaný projektový rozvoj SMART CITY/REGION (kategorie VIZE/IDEA).

A v právě výše zmíněné kategorii IDEA/VIZE CHYTRÉ MĚSTO/CHYTRÝ KRAJ byl oceněn model „Chytrý venkov 4.0“, který je primárně určen obcím, samosprávám, zřizovaným organizacím a podnikům, ale také soukromým podnikatelům, kteří v rámci naší IoT infrastruktury (LoRaWAN) mohou otestovat a následně provozovat vlastní projekty.

Vítězný model „Chytrý venkov 4.0“ – Pilotní řešení ve Středočeském kraji

Pilotní řešení pro monitoring kvality životního prostředí v městské zástavbě a monitoring vnitřních podmínek v budově ZŠ (Jesenice u Rakovníka)

Monitoring kvality životního prostředí

V Jesenici je nainstalovaný environmentální modul Tesla Blatná, který je určen k měření environmentálních podmínek v městské zástavbě. Zařízení je sestaveno z 9 nezávislých senzorů, které měří kvalitu vzduchu, teplotu, vlhkost, tlak, světlo a prachové částice. V ovzduší se měří koncentrace oxidu uhelnatého, oxidu siřičitého, ozónu a oxidu dusičitého. Výběr těchto plynů byl vybrán podle Zákona o ochraně ovzduší 201/2012 Sb., ve kterém jsou uvedeny limity koncentrací pro daný plyn. Soubor plynů je variabilní v rozsahu dostupných senzorových elementů kompatibilních s elektronikou.

Monitoring vnitřních podmínek ZŠ

V ZŠ Jesenice je instalováno čidlo ELSYS pro monitoring kvality vnitřních podmínek. Čidlo sleduje teplotu, vlhkost vzduchu, světlo, pohyb a na základě požadavku i hladiny CO2. Je možné jej propojit s aplikací v mobilním telefonu a jejím prostřednictvím následně pracovat s naměřenými hodnotami – upravit teplotu, zapnout větrání, zapnout či vypnout osvětlení apod. Tyto úkony lze provádět i na dálku. Lze tak jednoduchým způsobem zajistit lepší podmínky v prostorách učeben a školy.

Další inspirace

Přehled o životním prostředí
  • informace o aktuálním stavu životního prostředí
Měření hladiny hluku
  • monitoring hladiny hluku v dané lokalitě
Chytrý management odpadu
  • zefektivní svozu odpadu v obci/městě na základě monitoringu zaplnění kontejnerů a popelnic
Parkování nejen ve městě
  • řešení, které monitoruje aktuální obsazenost parkoviště