Ocenění v soutěži „Chytrá města pro budoucnost 2019“

Soutěž „Chytrá města pro budoucnost 2019“ pořádaná Smart City Innovations Institutem pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Svazu měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR je zaměřená na inovace tzv. Chytrých obcí, měst a krajů.
Z více než padesáti nominovaných řešení bylo porotou oceněno 17 obcí, měst, krajů a dodavatelů. Letošní portfolio inteligentních služeb a projektů samospráv potvrdilo rostoucí chuť po spolupráci s aplikovaným výzkumem. Současně je vidět také zvyšující se zájem o standardizaci kvality a výsledného efektu v podobě prokázané úspory.
Vyhlašované kategorie sledují:
  • dlouhodobé trendy/strategie (kategorie MODEL),
  • proaktivní vliv osobností na prostředí SMART CITY/REGION (kategorie OSOBNOST),  
  • konkrétní přístupy (kategorie PROJEKT) pro Chytrou obec, Chytré město, Chytrý region, 
  • plánovaný projektový rozvoj SMART CITY/REGION (kategorie VIZE/IDEA).

A v právě výše zmíněné kategorii IDEA/VIZE CHYTRÉ MĚSTO/CHYTRÝ KRAJ byl oceněn model „Chytrý venkov 4.0“, který je primárně určen obcím, samosprávám, zřizovaným organizacím a podnikům, ale také soukromým podnikatelům, kteří v rámci naší IoT infrastruktury (LoRaWAN) mohou otestovat a následně provozovat vlastní projekty.

Vítězný model „Chytrý venkov 4.0“ – Pilotní řešení ve Středočeském kraji

Pilotní řešení pro monitoring kvality životního prostředí v městské zástavbě a monitoring vnitřních podmínek v budově ZŠ (Jesenice u Rakovníka)

Monitoring kvality životního prostředí

V Jesenici je nainstalovaný environmentální modul Tesla Blatná, který je určen k měření environmentálních podmínek v městské zástavbě. Zařízení je sestaveno z 9 nezávislých senzorů, které měří kvalitu vzduchu, teplotu, vlhkost, tlak, světlo a prachové částice. V ovzduší se měří koncentrace oxidu uhelnatého, oxidu siřičitého, ozónu a oxidu dusičitého. Výběr těchto plynů byl vybrán podle Zákona o ochraně ovzduší 201/2012 Sb., ve kterém jsou uvedeny limity koncentrací pro daný plyn. Soubor plynů je variabilní v rozsahu dostupných senzorových elementů kompatibilních s elektronikou.

Monitoring vnitřních podmínek ZŠ

V ZŠ Jesenice je instalováno čidlo ELSYS pro monitoring kvality vnitřních podmínek. Čidlo sleduje teplotu, vlhkost vzduchu, světlo, pohyb a na základě požadavku i hladiny CO2. Je možné jej propojit s aplikací v mobilním telefonu a jejím prostřednictvím následně pracovat s naměřenými hodnotami – upravit teplotu, zapnout větrání, zapnout či vypnout osvětlení apod. Tyto úkony lze provádět i na dálku. Lze tak jednoduchým způsobem zajistit lepší podmínky v prostorách učeben a školy.

Další inspirace

Přehled o životním prostředí
  • informace o aktuálním stavu životního prostředí
Měření hladiny hluku
  • monitoring hladiny hluku v dané lokalitě
Chytrý management odpadu
  • zefektivní svozu odpadu v obci/městě na základě monitoringu zaplnění kontejnerů a popelnic
Parkování nejen ve městě
  • řešení, které monitoruje aktuální obsazenost parkoviště