České Radiokomunikace

Opatření zajišťující dodávky služeb přijatá s ohledem na rizika vyplývající z šíření COVID-19

Vážení zákazníci a obchodní partneři,
dovolujeme si Vás informovat o připravenosti naší společnosti na nastalou situaci s ohledem na rizika vyplývající z šíření pandemie COVID-19.

Naše společnost je součástí kritické infrastruktury státu, z čehož plynou závazky a povinnosti.

Závazky i povinnosti máme vůči Vám, našim zákazníkům, proto jsme přijali řadu opatření zajišťující plynulou dodávku našich služeb.

Kromě opatření, která přijímá většina institucí a korporací v ČR na základě nařízení orgánů Bezpečnostní rady státu (zřízení interního krizového štábu, ohlašovací povinnost ohledně odjezdu mimo místo svého pobytu a povinnost míst sebou zařízení nezbytná pro práci z domu, zrušení hromadných akcí; zrušení pracovních cest do zahraničí, hromadných školení, účastí na konferencích do odvolání, atd.) jsme přijali a zpřesnili naše havarijní plány a krizová opatření s ohledem na rizika vyplývající z šíření pandemie COVID-19 následovně:

  • určili jsme klíčové zaměstnance společnosti pro nouzový stav,
  • snížili jsme rizika nedostupnosti havarijních a pohotovostních skladů v izolovaných aglomeracích, skladů zhotovitelů a sdružených skladů formou ověření a doplnění zásob náhradních dílů v jednotlivých lokacích,
  • průběžně konzultujeme s MPO ČR rizika nedostupnosti technologií v izolovaných aglomeracích pro servisní zásah a dle jejich odpovědi se stále nepředpokládá řešení situace formou karanténních opatření v případně zasažených oblastech,
  • ověřili jsme počet přídělových lístků pohonných hmot (PHM) vyčleněných pro naši společnost v případě výpadků zásobování PHM a snížili tak riziko nedostupnosti PHM,
  • riziko zhoršené bezpečnostní situace zatím řešíme vlastními zdroji (dodavatel – bezpečnostní agentura) a v případě dalšího zhoršení s dopadem na provoz prvků kritické infrastruktury budeme řešit s MPO formou ochrany Bezpečnostními sbory ČR,
  • snížení rizika nedostatku pracovníků řešíme formou home-office a teritoriálním oddělením klíčových pracovišť, tzn. že jsme v této souvislosti provedli doplnění záložních pracovišť – přechod z režimu „Cold Site“ na režim „Hot Site“ a vybavili jsme nové náhradní pracoviště dohledového centra,
  • eliminujeme riziko výpadku plateb od zákazníků a sledujeme naše cashflow na denní bázi.

Věříme, že výše uvedená opatření zajistí i nadále plynulou dodávku a servis námi poskytovaných služeb.

S přáním pevného zdraví,

České Radiokomunikace a.s.