České Radiokomunikace

Otevíráme Datové centrum Strahov

Posilujeme svou pozici v oblasti datových center. Otevíráme Datové centrum Strahov (DC Strahov), které bude sloužit primárně zákazníkům našeho největšího datového centra DC TOWER jako geograficky blízká záložní lokalita. Tím se zajistí větší provozní bezpečnost. Investice do datového centra dosáhly nižších desítek milionů korun.

Praha, 9. ledna 2020 – Posilujeme svou pozici v oblasti datových center. Otevíráme Datové centrum Strahov (DC Strahov), které bude sloužit primárně zákazníkům našeho největšího datového centra DC TOWER jako geograficky blízká záložní lokalita. Tím se zajistí větší provozní bezpečnost. Investice do datového centra dosáhly nižších desítek milionů korun.

Pro vybudování nového datového centra jsme využili své vlastní prostory v Praze na Strahově. DC Strahov bude k dispozici od února letošního roku.

„Bezpečnost je klíčovým faktorem v provozu datových center. Našim zákazníkům chceme nabídnout možnost blízké záložní lokality, tak, aby jejich technologie a systémy byly zajištěné a vše měli přitom nadosah. Z průzkumů víme, že ačkoliv se může zdát, že regionální vymezení nejsou v době nadnárodních poskytovatelů ICT služeb důležitá, většina zákazníků upřednostňuje lokality v dosažitelné vzdálenosti,“ dodává náš obchodní ředitel Miloš Mastník.

Tak jako v případě datového centra DC TOWER je i u našich menších objektů kladen velký důraz na provozní a fyzickou bezpečnost. Kupříkladu elektrická energie je do datového centra přiváděna dvěma nezávislými trasami, záložní napájení obstarává dieselagregát se startem do 30 sekund, který je pod plnou zátěží testován každý měsíc. 
 

Tisková zpráva ke stažení ZDE.

České Radiokomunikace a.s. (CRA) jsou leaderem v poskytování digitální infrastruktury. Kromě vysílacích služeb se firma zaměřuje na propojování světa televize, rádia a internetu. Provozuje vlastní datová centra a svým zákazníkům poskytuje špičkový výpočetní výkon. CRA disponují vlastní optickou páteřní sítí a díky silné vysílací infrastruktuře mohou nabídnout zákazníkům i bezdrátové řešení, případně připojení blízkých lokalit pomocí optických vláken.
Stáhněte si aplikaci CRA, vše o produktech, interaktivně na jednom místě: