České Radiokomunikace

Otevíráme nové datové centrum na Strahově

Posilujeme pozici v oblasti datových center. Otevíráme Datové centrum Strahov, které bude sloužit primárně zákazníkům největšího datového centra CRA DC Tower jako geograficky blízká záložní lokalita pro zajištění větší provozní bezpečnost. Investice do datového centra dosáhly nižších desítek milionů korun.

Pro vybudování nového datového centra jsme využili své vlastní prostory v Praze na Strahově. DC Strahov bude k dispozici od února letošního roku.

„Bezpečnost je klíčovým faktorem v provozu datových center. Našim zákazníkům chceme nabídnout možnost blízké záložní lokality, tak, aby jejich technologie a systémy byly zajištěné a vše měli přitom nadosah. Z průzkumů víme, že ačkoliv se může zdát, že regionální vymezení nejsou v době nadnárodních poskytovatelů ICT služeb důležitá, většina zákazníků upřednostňuje lokality v dosažitelné vzdálenosti“ dodává obchodní ředitel CRA Miloš Mastník.

Tak jako v případě datového centra DC TOWER je i u menších objektů CRA kladen velký důraz na provozní a fyzickou bezpečnost. Kupříkladu elektrická energie je do datového centra přiváděna dvěma nezávislými trasami, záložní napájení obstarává dieselagregát se startem do 30 sekund, který je pod plnou zátěží testován každý měsíc.