24.07.14
Téma: Ostatní

Otevíráme nové sídlo společnosti na Strahově

29. 07. 2014 - Na pražském Strahově vznikly moderní prostory pro více než 150 zaměstnanců vyhovující aktuálním potřebám společnosti a přinesou výrazné ekonomické úspory v podobě snížených provozních nákladů.

České Radiokomunikace (ČRA) začaly přemýšlet o novém sídle společnosti, které by nahradilo dosluhující prostory u Nákladového nádraží na Žižkově, v roce 2011. Ve stejné době odstartovaly revitalizaci vlastního a v tu dobu ne plně využitelného objektu na Strahově. Tyto dva projekty se logicky propojily a ve třech fázích rekonstrukce došlo k postupné přestavbě všech budov i věže. Na základě návrhu od společnosti Intar a.s. a stavebního provedení společností Proxima a.s. se podařilo vybudovat v interiérech budov moderní zázemí, výrazně snížit vliv budovy na životní prostředí a vyhovět vysokým bezpečnostním nárokům. Zaměstnanci se mohli přesunout z několika dřívějších objektů do jediného, nového a uzpůsobeného jejich potřebám. Tím se usnadní a vylepší i vnitrofiremní komunikace a celková firemní kultura.

 „V současné době, kdy firmy dávají přednost spíše pronájmu kancelářských prostor od developerů, šly České Radiokomunikace proti proudu a vsadily na investici do vlastního objektu. Vážíme si také toho, že celá rekonstrukce byla samofinancována z prodeje zbytných nemovitostí a nezatížila běžné provozní peněžní toky společnosti,“ říká k rekonstrukci generální ředitel ČRA Martin Gebauer.

Rekonstrukce objektu zahrnovala kromě kompletní přestavby interiérů také novou fasádu u všech budov, dále výměnu oken a celkové zateplení. Nespornou výhodou nového sídla je, dobrá možnost parkování, a v neposlední řadě také sousedící park Ladronka, kam mohou zaměstnanci chodit sportovat a relaxovat. O zvýšeném zájmu o ekologii také vypovídá nedávné doplnění vozového parku ČRA automobily jezdícími na zemní plyn.

Foto ke stažení