České Radiokomunikace

Otevřeli jsme nové datové centrum!

Otevřeli jsme nové datové centrum!
Datové centrum DC TOWER Praha II na Strahově je plné nových technologií a v plném provozu.

Pro vybudování DC TOWER Praha II jsme využili naše vlastní prostory v Praze na Strahově.

Investice dosáhly nižších desítek milionů korun. Toto datové centrum bude sloužit primárně stávajícím zákazníkům našeho největšího datového centra, DC TOWER Praha I na Žižkově, jako geograficky blízká záložní lokalita. Budou tak mít zajištěnou větší provozní bezpečnost.

Bezpečnost je pro nás základním stavebním kamenem všech projektů a služeb, velký důraz na provozní a fyzickou bezpečnost je kladen i u DC TOWER Praha II. Například elektrická energie je do datového centra přiváděna dvěma nezávislými trasami, záložní napájení obstarává dieselagregát se startem do 30 sekund, který je pod plnou zátěží testován každý měsíc.