České Radiokomunikace

Oznámení o fúzi společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s. a BLJ Czech, a.s.

19. 07. 2007

 

V Praze dne 3. července 2007

Vážená paní/ Vážený pane,

dovolujeme si Vás informovat o skutečnosti, že obchodní společnost
RADIOKOMUNIKACE a.s. se sídlem U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3,
IČ: 26705036 zanikla sloučením se společností BLJ Czech, a.s.
se sídlem Praha 1, Karolíny Světlé 303, IČ: 27 44 49 02,
a to na základě smlouvy o fúzi uzavřené dne 14.6.2007
a společnost RADIOKOMUNIKACE a.s. se sídlem U Nákladového nádraží 3144,
130 00 Praha 3, IČ:27444902 se stala jejím univerzálním právním nástupcem
a vstoupila tak do všech obchodních vztahů zaniklé společnosti.

Údaje naší společnosti od 1.7.2007 jsou následující:
RADIOKOMUNIKACE a.s.
Sídlo: U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3
IČ: 27444902
DIČ: CZ27444902
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10677.

S pozdravem

David Mašát

Obchodní a marketingový ředitel