České Radiokomunikace

Partnerský program v IoT

Partnerský program v IoT
Komentář Miloše Mastníka (obchodní ředitel CRA)k fungování partnerského programu pro IoT Oblast IoT se u nás začala rozvíjet zhruba v letech 2014 – 2015. Jako první se začaly stavět sítě a infrastruktura, následoval vývoj hardwaru – vznikla řada nových firem, které se vývojem IoT hardwaru zabývají, přidala se aplikační část a následně také infrastruktura a řešení pro data, kterých je v oblasti IoT velké množství a je třeba je někde ukládat a zpracovávat. Naše zkušenosti, ale i zkušenosti ze zahraničí ukazují, že tyto jednotlivé části nemohou fungovat odděleně. Samostatně nemohou u koncového zákazníka uspět. Zákazník potřebuje komplexní (end to end) řešení. Je potřeba konsolidovat více specializovaných firem – ideálně do partnerského programu tak, aby IoT služby byly zákazníkům doručovány v maximální kvalitě.

Na mezinárodní úrovni vznikají aliance sdružující subjekty, které přinášejí své produkty a své díly stavebnice do IoT odvětví, například IoT World Alliance, AIOTI, případně aliance v rámci konkrétní technologie – například LoRa Alliance.

Na základě dosavadních poznatků jsme i my v Českých Radiokomunikacích začali budovat ekosystém pro partnerskou spolupráci v IoT. Aktuálně spolupracujeme s více než 120 partnery. Vznikla on-line platforma IoT Port (Iotport.cz), která sdružuje projekty vzniklé na základě spolupráce CRA a partnerů. Partneři zde mohou prezentovat svůj profil i svá řešení. Cílem této platformy je sdružit širokou škálu společností, které budou ve spolupráci s infrastrukturním dodavatelem sítě (CRA), schopny doručovat profesionální řešení, která si trh žádá a bude žádat. A není to jen o doručení projektu zákazníkovi. Spoluprací vytváříme expertní komunitu, v rámci které vznikají i další nová řešení a nápady.

V rámci platformy IoT Port mohou spolupracovat firmy napříč IoT trhem – ať už se jedná o výrobce a vývojáře IoT zařízení, software housy schopné programovat koncové aplikace, platformy zabývající se datovou analýzou, poskytovatele celých IoT řešení v rámci určitých oblastí, ale i firmy s instalační schopností, dodavatele doplňkových komponent, integrátory v dané oblasti, laboratoře testující řešení či hardware apod. Expertíza našich partnerů a jejich důvěra v infrastrukturní služby CRA výrazně přispívá k růstu tržních příležitostí. Šíře záběru propojuje i celkovou tržní znalost a přináší tak významnou přidanou hodnotu. Partnerská základna je tedy od malých po velké, od designérů po dodavatele komplexních řešení, od firem působících ve smart city, přes průmysl až po sociální služby a vzdělávání.

Partnerská spolupráce navíc může dobře fungovat a funguje napříč různými IoT technologiemi (LoRaWAN, Sigfox, NB-IoT atd.). Interoperabilita je velké a zásadní téma. Každá z technologií je vhodná pro určité způsoby nasazení. Někdy je možné použít kteroukoliv z nich. Existuje však řada případů, kdy je nejvýhodnější technologie zkombinovat. Vezměme si jako příklad ovládání veřejného osvětlení. Obvykle se bude využívat lokální autonomní regulace. Dokážete totiž velmi dobře synchronizovat skupiny zařízení apod. Chcete-li světla řídit vzdáleně, potřebujete tzv. „long range“ komunikaci. A když už jsme v IoT světě, dává smysl, aby byla „low power“, tedy nízkoenergetická. Propojení mesh a LPWAN pak s sebou nese další výhody. Můžete např. automaticky reagovat na impulsy ze vzdálenějších senzorů (nebudete rozsvěcovat až, když někdo přijde pod lampu). Jako příklad interoperability můžeme uvést nasazení funkcionality MQTT do našeho cloudu nebo spolupráce s IQRF Aliancí.

Na „technologickou“ spolupráci navazuje rozvoj obchodních příležitostí. Koncové partnerské řešení mohou prodávat jednotliví partneři a používat CRA konektivitu a defacto tak prodávat CRA služby v rámci svých. Jiní partneři mohou využívat obchodního potenciálu CRA pro přeprodej svých řešení resp. dodávat komponenty do koncového řešení pro zákazníka. Další mohou využívat potenciálu integrátorů či dalších partnerů v ekosystému. V rámci IoT Portu je již nyní k dispozici řada reálných a „vyzkoušených“ řešení z různých oblastí - ať se bavíme o tradiční a velmi úspěšné oblasti utilit a energetiky, nebo o chytrých městech či životním prostředí. Pro zajímavost můžeme uvést partnera, který dokáže nabídnout své řešení jako end-to-end, ale vychází vstříc i integrátorům, kteří využívají řešení ve svých řídících platformách, po jednotlivých částech. Jde o inteligentní lokalizaci – která rovněž demonstruje spolupráci technologií. Jedná se o lokalizační úlohy pomocí trackerů partnera reBIT TECH. Tyto trackery v sobě mají zabudovaný nejen GPS modul, ale také WiFi modul a lokalizaci na bázi technologie LoRaWAN. Pomocí předdefinovaných scénářů (které lze samozřejmě na žádost upravit dle potřeb koncového zákazníka či projektu) tak lze inteligentně řídit využití konkrétní technologie a tím energetickou náročnost. Trackery umí identifikovat, kdy se zařízení pohybuje nebo stojí, kdy došlo k převrácení nákladu nebo pomocí komunikace přes bluetooth propojení s dalším objektem. Technologie tak skvěle slouží v logistice, při skladování zboží, ve výrobě, ale i v rámci sociální péče, ve zdravotnictví nebo jako nástroj kontroly bezpečnosti práce. 

Úspěšný rozvoj IoT projektů závisí ve velké míře právě na schopnosti spolupráce napříč trhem. Pokud někdo uvažuje o trhu IoT příliš subjektivně, hrozí efekt tunelového vidění a tím i omezené možnosti rozvoje řešení či produktu a zásahu cílových skupin. My rozhodně podporujeme rozvoj aliancí a partnerských platforem. Cílem je, aby se na jednom místě setkali experti pro dílčí části a vytvořili společně komplexní úspěšné a životaschopné řešení. A již se tak děje. Je to ostatně vidět na naší podpoře partnerského ekosystému.

Autor: Miloš Mastník, obchodní ředitel CRA